Archiwum z dnia: 14 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ WRAŻLIWYM NA ZNAKI BOŻEGO DZIAŁANIA

14.10.2019, poniedziałek Św. Małgorzaty Marii Alacoque

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 11, 29-32

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Człowiek potrzebuje w swoim życiu znaku , ponieważ jest istotą cielesno-duchową. Bóg żywy przychodząc do człowieka zostawia mu potwierdzający znak, np. w tajemnicy zwiastowania Maryi – niepłodna  Elżbieta, żona Zachariasza jest w szóstym miesiącu ciąży; kapłan Zachariasz mąż Elżbiety utracił mowę po rozmowie z archaniolem Gabrielem.  Znaki i cuda w Kościele pierwotnym są znakami zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Znak przynależy w jakiś sposób do wiary biblijnej. Człowiek doby współczesnej jest coraz mniej wrażliwy na znaki Bożego działania. Dla wielu ludzi znaki spektakularne np. uzdrowienia, nie stają się znakami wiary wzywającymi do nawrócenia. Czy jesteś wrażliwy na znaki działania Bożego w swoim życiu? Jaki ostatni znak otrzymałeś w swoim życiu?
  • Jezus zarzuca Żydom, że są plemieniem przewrotnym ponieważ żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Jezus łamie stare schematy myślenia. Objawia nowe, niekonwencjonalne objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie. Znak Jonasza był potężnym znakiem dla mieszkańców Niniwy, ponieważ  jak nauczają rabini: Wieść o tym, że Jonasz spędził trzy dni i trzy noce w brzuchu ryby, rozeszła się w Niniwie jeszcze przed przybyciem Jonasza, dlatego właśnie nawet jego pozbawione zapału i przekonania zwiastowanie wystarczyło, aby wzbudzić w jego mieszkańcach chęć nawrócenia się i lęk przed tym Bogiem, który był w stanie dla swojego posłańca uczynić taki cud. Jakie znaki utraciły w twoim życiu moc i przesłanie? Na jakie znaki jeszcze reagujesz?
  • Jezus jako człowiek był znakiem sprzeciwu dla tych, którzy nie chcieli zmienić swojego sposobu myślenia. Ten sam Jezus dla innych był znakiem miłości i miłosierdzia Bożego. Prawdziwy chrześcijanin nie jest człowiekiem poprawności politycznej, ale będzie znakiem sprzeciwu, albo znakiem Bożego miłosierdzia przychodzącego do człowieka. Jakim jesteś chrześcijaninem? Proś Ducha Świętego, aby objawił ci prawdę o twoim chrześcijaństwie.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że uwrażliwiasz mnie na swoje znaki obecności. Proszę Cię, aby dla innych był znakiem Twojej obecności, aby inni przeze mnie mogli zobaczyć Ciebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?