Archiwum z dnia: 20 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM NIE USTAJĄC W MODLITWIE

20.10.2019, niedziela Św. Jana Kantego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Wyjścia 17, 8-13

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.
Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi, by zawsze się modlić oraz w niej nie ustawać. Podaje przykład natrętnej wdowy i niesprawiedliwego sędziego, który pomaga kobiecie wyłącznie dlatego, żeby zaprzestała go nachodzić. Pan Jezus mówi, że Bóg jest nieskończenie dobry, więc tym bardziej wysłucha zanoszonych do Niego modlitw. Tę samą prawdę, o wytrwalej modlitwie, znajdziesz w dzisiejszym pierwszym czytaniu. To właśnie dzięki modlitwie Mojżesza wojska izraelskie, pod wodzą Jozuego, były w stanie zwyciężyć przeważające siły Amelekitów.
  • Tę historię biblijną można też odczytać jako opowiadanie o walce duchowej. Amalekici byli narodem pogańskim i zagorzałym wrogiem Izraela. Bitwa zaś rozgrywa się w Refidim, czyli w miejscu gdzie na pustyni Mojżesz uderzył laską w skałę a z niej wypłynęła życiodajna woda. Przypomnij sobie spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni i Jego słowa, że tylko On może dać prawdziwą „wodę żywą”. Ta bitwa więc to symbol walki szatana z ludźmi, którą ten prowadzi, by odsunąć nas od Jezusa.
  • Każdy z nas stara się walczyć z pokusami tak, jak Jozue z Amalekiem, lecz wciąż upadamy. Bóg daje nam przepis na zwycięstwo. „Super bronią” jest właśnie modlitwa. Nie jest jednak ona zwykłym odklepaniem „paciorka”, godziną odstaną na niedzielnej Eucharystii. To jest wytrwałe stanie przed Bogiem aż do momentu zwycięstwa. To jest trud i przełamywanie własnych słabości, bólu czy zniechęcenia. Czy chcesz takiej modlitwy? Czy pragniesz walczyć o swoje i innych zbawienie? A może wolisz zostawić wszystko tak jak jest, bo to łatwiej i bezproblemowo?
  • Zauważ także, że Mojżesz nie był sam na modlitwie. Gdy zaczął słabnąć, wtedy pomogli mu inni. Wybrał do pomocy kapłana Aaron i wodza Chura. Czy ty starasz się szukać pomocy w modlitwie u innych? Czy dbasz o to, by w czasie trudności lub zwątpienia, byli przy tobie i podtrzymywali cię ludzie mający prawdziwą relację z Panem Bogiem?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Zapraszam Cię do modlitwy psalmem PS 121 (120), w którym zawołasz “Naszą pomocą jest Zbawiciel świata”

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?