Archiwum z dnia: 22 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYGOTOWYWAĆ SIĘ NA PRZYJŚCIE PANA

22.10.2019, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 12, 35-38

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus tłumaczy, czego oczekuje od swoich uczniów – przyjaciół. Mają być czujni – na podobieństwo czuwania w nocy, kiedy wszyscy śpią – czyli inaczej niż większość, niż norma. Mają mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Co to znaczy czuwać? Żołnierz czuwający na straży, matka czuwająca w nocy przy chorym dziecku… ale jak czuwać przez całe życie?
  • Czuwać, to skupić swoją uwagę na czymś. Można być zajętym jakąś pracą, ale czuwać nad kimś/ czymś innym – czyli mieć to cały czas na uwadze, zwracać się wzrokiem, myślą, wykonywać różne czynności w taki sposób, aby nie przerwały czuwania, być nade wszystko skupionym na danym obiekcie. Żyjesz tak, by czuwać przy Bogu? Czy podejmujesz decyzje mając za priorytet, by ich skutki nie odłączyły cię od Boga? Czy czuwasz nad swoimi nawet drobnymi wyborami, by były zgodne z wolą bożą – czyli umacniały miłość, nie egoizm, budowały pokój, nie rozłam itd.?
  • Gdyby słudzy z ewangelii spali, też mogliby przecież otworzyć, tylko trwało by to chwilę dłużej. Tu jeszcze podkreślone jest, że mają zaraz, natychmiast otworzyć, czyli mają być przygotowani, gotowi we wszystkim, aby nic nie musieć już kończyć, czy jeszcze szykować. To kwestia priorytetów w sercu i umyśle – na ile twój umysł jest już przygotowany, czyli przemieniony na wzór umysłu Jezusa? Rz 12, 2: przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Czy obserwujesz, jak Duch Św. przemienia twoje myślenie, porządkuje priorytety? W dłuższej perspektywie czasu powinna być widoczna jakaś zmiana, ponieważ nikt nie jest doskonale podobny do Jezusa, w każdym łaska ma dużo pracy do wykonania. Każdy dzień twojego życia jest czasem darowanym ci na tę przemianę, na jak najściślejsze zjednoczenie ze Zbawicielem – tak aby gdy nagle przyjdzie, być gotowym – zgodnym z Nim we wszystkim, pragnącym tego, co On i oddanym Jemu tak, jak On się oddał nam.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. przemieniaj mój umysł! Proszę przypominaj mi o sobie, rozpalaj moje serce tęsknotą i pragnieniem zjednoczenia z Tobą!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?