Archiwum z dnia: 25 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, ABY INTERPRETOWAĆ ZNAKI CZASU

25.10.2019, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 12, 54-59

Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie:
„Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?
Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  •  jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? Znakiem, którego tłumy nie mogły rozpoznać, był sam Jezus – Jego słowa a przede wszystkim czyny wskazywały, że jest tym, za kogo się podawał – Synem Bożym, który przyszedł, aby wyzwolić świat i człowieka z grzechu i dać mu perspektywę życia wiecznego. Zastanawiam się jednak, czy ja, gdybym był w tym tłumie, rozpoznałbym Jezusa jako Zbawiciela świata? Nie sądzę. Ale Pismo Święte daje klucz do rozpoznawania znaków – tym kluczem jest Duch Święty. Starzec Symeon rozpoznał w dzieciątku Jezus Mesjasza, bo był pełen Ducha Świętego, Maryja przyjęła kierowane do niej słowo, bo była “pełna łaski”, co oznacza właśnie Ducha Świętego. Apostoł Piotr wyznał, że Jezus jest Synem Boga, bo nie objawiły mu tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie (Mt 16,17). Czy prosisz o Bożego Ducha, aby zrozumieć to, co dzieje się w tobie i wokół ciebie?
  • Słowa o chmurze podnoszącej się na zachodzie przywodzą na myśl historię proroka Eliasza, który prosił o deszcz: sługa (Eliasza) powiedział: “Oto obłok mały jak dłoń człowieka podnosi się z morza!” Wtedy mu (Eliasz)rozkazał: “Idź, powiedz Achabowi: Zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył”. Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła ulewa (1Krl 18, 44-45). Eliasz widząc chmurę, odczytał znak, rozpoznał to, co się wydarzy i w wierze kazał podjąć określone działanie. Ostatnio moja córka nie mogła poradzić sobie z promotorem swojej pracy licencjackiej. Zrezygnowana chciała zaczynać wszystko od nowa. Modliłem się za nią i Pan pokazał mi tę sytuację jako znak domagający się mojego działania – motywowania, afirmacji, zaoferowania pomocy. Udało się wszystko poukładać. Tak, odczytany znak nie może ostatecznie pozostać bez jakiejś reakcji – konkretnego działania. Jak reagujsz na znaki z najbliższego otoczenia – zachowanie dzieci, współmałżonka, swoje własne? Ignorujesz je, czy coś z nimi robisz?

  • Ostatnie zdanie nawiązuje do kary więzienia grożącej za długi. Dla słuchaczy Jezusa było oczywiste, że jak nie dojdziesz do porozumienia z wierzycielem, to skończysz w więzieniu i jeśli nikt twoich długów nie spłaci, to z niego nie wyjdziesz. Takie było już wtedy prawo. Tłum słuchający Jezusa był na tyle inteligentny, aby zrozumieć coś tak oczywistego, ale nie wykorzystał tej inteligencji do odczytania znaku jakim był Jezus. Czy ja/ ty nie popełniamy tego samego błędu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, prosze Cię o Ducha dla zrozumienia tego, co jest we mnie i tego, co dzieje się wokół mnie i umiejętność wyciągania właściwych wniosków.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?