Archiwum z dnia: 28 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ BOŻĄ INICJATYWĘ

28.10.2019, poniedziałek Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 6, 12-19

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Wybór dwunastu apostołów to Boża inicjatywa. Nie ma mowy o żadnych szczególnych predyspozycjach, wykształceniu, cechach osobowościowych. Łukasz pisze, że Jezus przed wyborem apostołów najpierw się modlił, aby skonsultować wybór z Ojcem. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Czy doświadczasz w swoim życiu, że to Bóg zaprosił cię do współpracy w swoim królestwie? Jak reagujesz na Boże zaproszenia?
  • Boże zaproszenie i powołanie nie gwarantuje wierności do końca swoich dni osobom, które zostały wezwane. Owa wierność domaga się trudu i głębokich relacji z Jezusem, aby przejść przez burze swojego życia. Człowiek prędzej czy poźniej musi zmierzyć się ze swoją kruchością i słabością. Musi zmierzyć się z prawdą o sobie, prawdą o swojej zdradzie, do której jest zdolny tak, jak Judasz. Dla apostołów tym miejscem mierzenia się ze swoja zdradą była śmierć krzyżowa Jezusa na Golgocie. Poznanie prawdy o sobie to klucz do ludzkiej pokory. To klucz do misji, do której zostaliśmy wezwani. Czy poznałeś prawdę o samym sobie? Czy ta prawda rodzi w twoim życiu pokorę czy raczej gorycz lub zniechęcenie?
  • Ludzie, którzy odpowiadają na Jezusowe wezwanie, są czegoś ważnego w swoim życiu głodni. Zacheusz jako celnik był głodny uznania i szacunku. Maria Magdalena głodna była swojej godności, szacunku i jako kobieta -miłości. Szymon Piotr i inni apostołowie – nowego sensu swojego życia. Braki w naszym życiu mogą stać się czymś dobrym i ważnym, ponieważ stymulują nasz rozwój i rodzą nowe pragnienia. Z jakimi brakami zmagasz się w swoim życiu? Jak reagujesz na te braki? Czy przynosisz je do Jezusa, aby przemienił je w nadmiar i obfitość?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za moje powołanie. Dziękuję Ci za moje braki, które stymulują mój rozwój.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?