Archiwum z dnia: 29 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ŻYĆ OWOCAMI ZBAWIENIA

29.10.2019, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Rzymian 8, 18-25

Bracia: Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów – odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Gdzie można oglądać zbawienie? Kościół, sakramenty, eucharystia, doświadczenie odpuszczenia grzechów, dotykające serca działanie żywego Słowa, obecności działającego przez charyzmaty Ducha Św. – to widzialne znaki zbawienia, które się dokonało, i przez wiarę możemy je oglądać.
  • Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Jednocześnie, tak często oglądamy brak zbawienia – widząc swoją słabość, grzechy, skłonność do zła. Wciąż oczekujemy, aby zbawienie urzeczywistniło się w pełni w konkretnej osobie. Oczekujemy pełni przybrania za synówodkupienia naszego ciała, czyli uświęcenia i przemienienia całego człowieka – również ciała, czyli grzesznej natury, “starego człowieka”. To dopełni się dopiero w wieczności.
  • Czy żyjesz w tej świadomości, że zbawienie już się dokonało i możesz korzystać z jego owoców, żyć jak nowo stworzone (w chrzcie) dziecko boże? 2 Kor 5,17 mówi: Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. W jakiej perspektywie postrzegasz zbawienie – czy jako odległą przyszłość związaną ze śmiercią/ końcem świata? Czy też jako coś co się dokonało i jest częścią twojego życia, która zostanie dokończona w przyszłości?
  • Jeshua = Bóg zbawia. Wpuszczenie Jezusa do swojego życia, poddanie się Mu owocuje zbawieniem – stopniowym uwalnianiem od zniewalającej siły grzechu – od złości, zazdrości, niecierpliwości, nieczystości, pychy, kłamstwa, bezradności, samotności, beznadziei… oraz napełnianiem owocami Ducha Św. Jezus bardzo realnie i konkretnie zbawia tu i teraz. Bóg w swojej miłości nie chce zwlekać, chce jak najszybciej i jak najbardziej uświęcić cię i zjednoczyć z sobą. Ale tylko jeśli i ty tego chcesz. Czy pragniesz żyć zbawieniem już teraz?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Żyjący Jezu dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś, dzięki Ci za Twoją hojną miłość. Rozpal moje serce, abym nie marnował Twej łaski!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?