Archiwum z dnia: 31 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO TO W SYTUACJI PRÓBY NIE WYRZEC SIĘ BOGA

31.10.2019, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Rzymian Rz 8,31b-39

Bracia:
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i nam wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i wstawia się za nami?
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: „Z powodu ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź”. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.
I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam; Bóg z nami oznacza, że jest przy naszym boku, bierze nas w obronę. Jeśli jesteśmy zjednoczeni z Nim, to każdy kto występuje przeciw nam, występuje przeciw samemu Bogu. Z Nim jesteśmy w stanie pokonać wszystkie przeszkody, zarówno te cielesne, jak i duchowe. Cokolwiek mogłoby zaistnieć w czasie i przestrzeni nie może nas odłączyć od miłości Boga.
  • własnego Syna nie oszczędził; Bóg jest tym, który wydał za nas Swojego umiłowanego Syna. „Nie oszczędził”, to znaczy, że dopuścił ogrom zła (cierpienie i śmierć na krzyżu), lecz zrobił to z powodu wielkiej miłości do każdego człowieka. Dopuścił do tego, aby nas usprawiedliwić, aby jego niewinna śmierć zgładziła wszystkie nasze grzechy. Czy podziękowałem już kiedyś Bogu za tak wielką miłość do mnie?
  • Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej; Żadne z niebezpieczeństw, ani trudności nie mogą spowodować, że stracimy miłość, którą Chrystus okazał każdemu człowiekowi na krzyżu. Tylko my sami możemy się odłączyć, jeśli zwątpimy w tę miłość, która jest źródłem życia i nadziei. Jezus często powtarzał, że ten kto w Niego wierzy ma życie wieczne (J 6,47), kto nie wierzy sam siebie wydaje na potępienie. Ta wiara musi być naszą najgłębsza ostoją, szczególnie gdy nadejdą ostatnie chwile naszego życia, kiedy staniemy przed Panem tylko z naszymi uczynkami. Czy mogę powtórzyć za Pawłem, że nic nie jest w stanie odłączyć mnie od Jezusa?
  • wyrok potępienia; Człowiek przez grzech zasłużył na śmierć. Potępić znaczy żądać śmierci człowieka, aby go definitywnie zgubić. Ale Jezus, który dla ratowania wszystkich ludzi oddał swoje życie nie może skazywać człowieka na śmierć. Jego miłość trwała i wyraża się w orędownictwie, czyli wstawianiu się u Ojca za nami. Bóg chroni nas dzięki wstawiennictwu Jezusa.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, proszę o stałą świadomość tego, że jestem kochany przez Ciebie miłością nieskończoną.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?