Archiwum z dnia: 4 listopada 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO UCZYĆ SIĘ MĄDREJ MIŁOŚCI BEZINTERESOWNEJ

04.11.2019, poniedziałek , Św. Karola Boromeusza

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 14, 12-14

Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił:
«Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Podstawową i fundamentalną miłością, która obowiązuje chrześcijanina jest miłość wzajemna. Człowiek potrzebuje bowiem kochać i być kochanym. Miłość bezinteresowna jest możliwa tylko wtedy, gdy człowiek zauważa drugiego człowieka. Bardzo często jednak zdarza się tak, że człowiek, który daje innym, jest wykorzystywany. Człowiek hojny i wielkoduszny potrzebuje być wyćwiczony w asertywności. Najczęstszą bowiem miłością, którą obserwuje się w życiu jest miłość pogrzebowa, czyli  taka, gdy poświęca się czas dla drugiej osoby np. sąsiada, nauczyciela, osoby znajomej, tylko na jego pogrzebie. Jaka miłość towarzyszy twojej codzienności? W jaki sposób przejawia sie w twoim życiu miłość do drugiej osoby? 
  • Bóg jest hojny i nie da się prześcignąć w hojności. Bóg kocha ludzi hojnych i bezinteresownych. Bezinteresowność to gromadzenie sobie skarbów w niebie: A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Do takiej postawy człowiek potrzebuje wzrastać w wierze. Człowiek bowiem otrzymuje zapłatę od samego Boga. Obecnie żyjemy w czasach, gdy interesowność jest fundamentem istnienia. Bardzo często nie dostrzegamy otrzymanego dobra, za które nic nie musieliśmy zapłacić. Bóg wpisał w prawo życia człowieka pewne mało znane prawo: DOBRO, ZA KTÓRE SIĘ NIE DZIĘKUJE, ZANIKA. Czy dostrzegasz nawet najmniejsze otrzymywane dobro? Jak na nie odpowiadasz?
  • Bezinteresowność domaga się mądrości. Bezinteresowność domaga się reflektowania i na ogół konsultowania z Bogiem żywym czynionego dobra. W niektórych sytuacjach może być także niedźwiedzią przysługą, szkodzącą danej osobie. Na jakim etapie funkcjonuje u ciebie miłość bezinteresowna? Czy reflektujesz bezinteresownosć w swoim życiu? Co z tego wynika?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziekuję Ci za Twoją bezinteresowną miłość. Dziekuję Ci, że uczysz mnie mądrej miłości bezinteresownej.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?