Archiwum z dnia: 5 listopada 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, KTÓRY KSZTAŁTUJE DZIECI BOŻE

05.11.2019, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Rzymian 12, 5-16a

Bracia: Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a dla siebie nawzajem jesteśmy członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – aby go stosować zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela – dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania – dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. Czy brzydzisz się swoich grzechów? Tzn. czy rzeczywiście popełniasz je niejako wbrew sobie, upadając w swojej słabości – wbrew chęciom, postanowieniom?
  • W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. Czy uchodzisz za osobę życzliwą – uprzejmą, łagodną, dobrze nastawioną do wszystkich? Może ktoś się ciebie boi, unika cię?
  • Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Czy uważasz się za gorliwego i płomiennego ducha w swojej wierze? Jak się to objawia? Czy czujesz się gorliwcem, pełnym zapału, pragnienia, tęsknoty, potrzeby bycia z Bogiem? Czy nie pojawia się rutyna, formalizm?
  • Pełnijcie służbę Panu. Jaką część twoich aktywności mógłbyś zaczynać słowami: chcę Ci w tym zajęciu/pracy służyć Panie? Czy jest taka część twojej aktywności, w której nic nie zyskujesz osobiście (czyli nie służysz tak naprawdę sobie), która może jest w jakiś sposób trudna, ale robisz to właśnie ze względu na Boga?
  • Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie… Te wskazówki i wszystkie pozostałe nie były przez Pawła kierowane do jakiejś elity, apostołów itp, ale do każdego chrześcijanina, czyli ucznia Jezusa, członka Jego Ciała, dziecka Boga – które ma być podobne do Taty. To konkretne przykłady, jak ewangelia ma być widoczna w życiu każdego wierzącego. W których punktach z tej listy ewangelia jest widoczna w twoim życiu? Czy ta lista się poszerza – czy widzisz (i wielbisz za to ), jak Duch Św. powoli cię przemienia, upodabnia do Taty? Może widzisz coś, co szczególnie wymaga przemiany – jeśli Duch Św. coś ci pokazuje, to przy współpracy z Jego potężną łaską na pewno ci się uda! On tego chce dla ciebie i będzie cię wspierał!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie jestem Twoim dzieckiem – proszę prowadź mnie, kształtuj mnie, wychowuj mnie! Proszę daj mi stale doświadczać takiej relacji z Tobą uzdrawiającym i uświęcającym!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?