Archiwum z dnia: 6 listopada 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM JAKO UCZEŃ PANA

06.11.2019, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 14, 25-33

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.
Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • … nie może być moim uczniem. Czy jesteś uczniem Jezusa czy wielbicielem, a może Jezus jest tylko lekarzem pierwszego kontaktu który przepisze ci pigułki na chorobę? Czy jesteś uczniem Jezusa – czy inspiruje Cię do czegoś, czego Cię ostatnio nauczył ? Aby dostać promocję do następnej klasy uczeń musi wykonać osobistą pracę – uczeń nie zdaje do następnej klasy tylko dlatego, że wierzy, że Pan jest nauczycielem. Na jakich lekcjach wczoraj byłeś? Na lekcji pokory, przebaczenia, modlitwy,  wrażliwości, wierności, milczenia, cierpliwości, ubóstwa, obecności, bezinteresownej miłości, dźwigania krzyża….? Czy codziennie chodzisz do szkoły czy chodzisz na wagary? Czy odrabiasz zadania domowe? Z czego ostatnio oblałeś egzamin a z czego zdałeś?
  • Jeśli ktoś przychodzi do Mnie… Kto jest Twoim nauczycielem, pierwszym mistrzem – rodzice, rodzeństwo, a może nie potrzebujesz nauczyciela bo ty wiesz wszystko najlepiej ? Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. (Mt 6,24) Co ogranicza Ciebie aby pójść do Jezusa i za Jezusem? Co jest Ci najtrudniej oddać Bogu?
  • Czy wierzysz, że Jezus może uczynić cię szczęśliwym? Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. (Mt 19,27-29) Jakiego “stokroć” doświadczyłeś dotychczas od Pana Boga?
  • Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Przeliczyłam, mój portfel jest prawie pusty – nie starczy na wykończenie, ale starczy na solidny fundament. Nie biorę kredytów. Błogosław Panie moje puste ręce i codzienną pracę. Ty Panie jesteś właścicielem tej wieży i kierownikiem tej budowy. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. (Ps 127)

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna – dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje (Ps 127). Obyś Ty był zawsze na pierwszym miejscu!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?