Archiwum z dnia: 7 listopada 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIDZIEĆ WARTOŚĆ W KAŻDYM CZŁOWIEKU

07.11.2019, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 15, 1-10

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • … przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Ciekawe, że pomimo wymagań, jakie stawia Jezus, zbliżają się do Niego celnicy. Uznawano ich na równi z poganami, gdyż byli znienawidzeni z powodu pobierania podatku dla Rzymu. Ci grzesznicy przychodzą, aby słuchać, a faryzeusze i uczeni w Piśmie w odpowiedzi na usłyszane Słowo szemrzą. Wszystko, każda zmiana, zaczyna się od słuchania. Dlatego zanim Bóg dał Dekalog – 10 przykazań – powiedział: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym (Pwt 6,4). Czy, jak, kiedy, jak długo – słuchasz Pana?
  • Mistrz z łagodnością opowiada przypowieści o zagubionej owcy i zgubionej drachmie. Chce, aby sprawiedliwi zrozumieli swój błąd polegający na samowystarczalności. Pragnie, aby każdy dostąpił zbawienia, dlatego nie zadawala się obecnością dziewięćdziesięciu dziewięciu owiec, gdy brakuje choć jednej. Owca, która chce, aby ją odnaleziono – beczy, daje znać gdzie jest, pokazuje swoją bezradność. Dzięki temu może zostać odnaleziona i uratowana. A jak ty dajesz znać Jezusowi, aby mógł cię odnaleźć?
  • Każdy z nas jest jednakowo ważny w Jego ojcowskich oczach. W zwyczajach pasterskich tamtych czasów odnalezionej owcy łamano nogę albo pozbawiano ją życia. Dobry Pasterz natomiast raduje się i bierze zgubę na swoje ramiona. Trzeba zauważyć, że owca zostaje odnaleziona i przyniesiona do domu. Takie działanie Jezusa wskazuje, że nasze nawrócenie jest uznaniem zagubienia i zgodą na odszukanie nas. Natomiast sami nie jesteśmy w stanie powrócić do domu Ojca, ale możemy liczyć na Tego, który nas nieustannie szuka.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu daj mi oczy, które będą widziały każdego, tak jak Ty nas widzisz.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?