Archiwum z dnia: 11 listopada 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO POZWOLIĆ WZRASTAĆ SWOJEJ WIERZE

11.11.2019, poniedziałek , Św. Marcina z Tours, rocznica odzyskania niepodległości

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 17, 1-6

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie!
Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu».
Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Żeby przejść bezpiecznie różne doświadczenia życiowe, potrzebujemy wzrastać w wierze. Tym doświadczeniem może być zgorszenie, głębokie zranienie odbierające chęć do życia, inne trudne doświadczenia życiowe. Każde z tych doświadczeń może nas zabić, albo wzmocnić wiarę. Od nas zależy co z tymi doświadczeniami uczynimy. Możemy je  “przerobić  na modlitwie” w czasie, który jest nam potrzebny. Na ogół nie jest to krótki czas. Można także wybrać opcję narzekania, szemrania, a w konsekwencji śmierci w rozgoryczeniu. Jak reagujesz na trudne doświadczenia życiowe? Jakie trudne doświadczenie odbiera ci siły  i chęć do życia? Co z nim robisz dalej?
  • Jezus na prośbę uczniów: Dodaj nam wiary, mówi o wierze jako ziarenku gorczycy. Ziarenko gorczycy jest najmniejszym ziarenkiem, ledwo widocznym dla oka. Wiara jak ziarno gorczycy ma moc czynić rzeczy niemożliwe. Symbolem owej mocy jest przesadzenie morwy. Czym jest zatem morwa? Morwa ma długie i mocne korzenie, toteż wyrwanie ich i przesadzenie jest w zasadzie niemożliwe. Jest to możliwe  jedynie mocą wiary w Jezusa. Morwa dla nas może być symbolem bardzo zawikłanych spraw osobistych, rodzinnych, wspólnotowych, zawodowych, mających długie i mocne korzenie w naszym życiu.  Łukasz ewangelista zaznacza bowiem: Powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Jakie sprawy w twoim życiu mają długie i mocne korzenie, które trudno ci pokonać lub rozwiązać?
  • Można byłoby zadać sobie pytanie, co sprawia, że nasza wiara ma moc sprawczą? Moc sprawczą sprawia wiara w moc słowa Boga żywego. Setnik z Kafarnaum powiedział do Jezusa: Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. (Łk 7,7b) Jezus na takie słowa odpowiedział: Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. (Łk 7, 9b) Zacznij zatem tak się modlić: Jezu, uzdolnij mnie do wiary w moc Twojego słowa. Pozwól mi przekroczyć to co w moim życiu wydaje się być niemożliwe, aby oddawać Ci chwałę.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za dar wiary w moim życiu. Dziękuję Ci za doświadczenie mocy Twojego słowa.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?