Archiwum z dnia: 16 listopada 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM I SZUKAĆ OPIEKI U BOGA

16.11.2019, sobota , Najśw. Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 18,1-8

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Wytrwałość w prośbie jest znakiem autentycznego pragnienia. Jest pochodną męstwa, polega na długotrwałej realizacji dobra mimo napotykanych trudności. Takim dobrem jest modlitwa, czyli stawanie w relacji do Boga. Jak mówi Katechizm, jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli (KKK 2560). Zawsze znajdą się przeszkody odciągające od modlitwy (zmęczenie, nadmiar obowiązków, złe przyzwyczajenia, …). Część z nich można wyeliminować, a na niektóre nie mamy prawie żadnego wpływu. Ale szatanowi zależy na tym, abyśmy przestali się modlić, zapomnieli o Bogu. W modlitwie najważniejsza jest żywa więź z Bogiem. To rozmowa dwóch bliskich sobie osób. Jeśli zapomnę o modlitwie zaniknie więź. Jaka jest moja modlitwa? Czy nie traktuję Boga tylko jako zakładu usługowego? Czy nie przypominam sobie o Nim tylko wtedy, gdy jestem w potrzebie?

  • Wdowy w czasach Jezusa, nie posiadały żadnych praw. Jeśli nie miały synów, którzy się nimi chcieli zaopiekować, były skazane na nędzę. Sędzia był przedstawicielem znienawidzonego przez Izrael najeźdźcy. Jak bardzo kobieta musiała być zdesperowana, skoro zwróciła się do wroga, by wziął ją w obronę. Jeżeli ta kobieta zwraca się do przedstawiciela Rzymian i on bierze ją pod swoją opiekę, dlaczego ja nie miałbym zwracać się do Boga z każdą sprawą? Bóg jest kochającym Ojcem, który chce dla nas tylko dobra. Czy szukam pomocy u Boga w trudnościach? Czy wierzę w Jego opiekę? Czy jestem też wdzięczny za dobro, którym mnie obdarza?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: „Ty jesteś Bogiem pokornych, wspomożycielem uciśnionych, opiekunem słabych, obrońcą odrzuconych i wybawcą tych, co utracili nadzieję” (Jd 9,11). Panie, przymnóż mi wiary (por. Łk 17,5)

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?