Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO Z RADOŚCIĄ I TESKNOTĄ OCZEKIWAĆ POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA JEZUSA

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO Z RADOŚCIĄ I TESKNOTĄ OCZEKIWAĆ POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA JEZUSA

28.11.2019, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 21,20-28

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane.
Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Tutaj na ziemi musimy przejść wiele spustoszeń. My także doświadczamy bycia taką zdeptaną Jerozolimą, gdy odwracamy się od Boga. Wtedy stajemy się bezbronni i słabi. Doznajemy ucisku. Dzieje się tak, bo często w walce ze złem, pokusami opieramy się tylko na własnych siłach. Choćbyśmy wtedy nie wiadomo jak się sami starali, to prędzej czy później dosięgnie nas „wielki ucisk”, albo „polegniemy od miecza”. Nie jest to kara Boża, lecz konsekwencja naszych czynów. Jedyną obroną przed złem jest oddanie się w opiekę Bogu. Czy codziennie oddaję Bogu swoje życie (wybory, czyny, działania, myśli, postanowienia…)?
  • ludzie mdleć będą ze strachu. Paniczny lęk przed tym, co nieuniknione – końcem życia, świata jest cechą ludzi niewierzących. Czy dla chrześcijanina może być większa radość, niż spotkanie twarzą w twarz z Jezusem? To radosne oczekiwanie może przejawiać się w odwadze bycia Jego świadkiem. Czy mam odwagę w miejscach publicznych przyznawać się do Jezusa? Czy odważnie robię znak krzyża? Czy zdecydowanie staję w obronie wiary, życia, wartości i nauki głoszonej przez Kościół?
  • A gdy to się dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy. Myślenie o Paruzji (powtórnym przyjściu Jezusa na końcu czasów), jest chyba często przez nas odsuwane. Wydaje nam się, że to są sprawy odległe. Dopiero doświadczenie nagłej śmierci kogoś bliskiego, znajomego, sąsiada uzmysławia nam, że to nie jest tak odległa rzeczywistość. Śmierć może być bardzo blisko, a wtedy koniec mojego życia będzie dla mnie końcem świata. Czy jeśli przyszedłby dzisiaj po mnie Pan zastałby mnie przygotowanego? Kiedy ostatni raz przystąpiłem do sakramentu pojednania? Czy jestem pojednany z rodziną, współpracownikami, sąsiadami?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu wszystko co jest tu na ziemi przeminie. Przemieniaj mnie tak, abym z ufnością dziecka i wielką tęsknotą oczekiwał Twojego przyjścia na końcu czasów.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 4 do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO Z RADOŚCIĄ I TESKNOTĄ OCZEKIWAĆ POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA JEZUSA”

  1. Jezu Chryste niech Twoja wola wypełnia się.Dotknij mnie,wierzę,przy Tobie włos z głowy mi nie spadnie.Bądź przy mnie podczs operacji.

  2. Panie Jezu, proszę pomóż mi abym potrafiła określić konkretny czas na modlitwę osobistą każdego dnia.Abym mogła zawierzyć moje życie Tobie.Jezu ufam Tobie.

  3. Panie przemieniaj mnie przebustwiaj tak by moje czyny były Ci mile i przygotuj mnie na Twoje przyjście.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)