Archiwum miesięcy: Kwiecień 2020

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I KARMIĆ SIĘ JEGO CIAŁEM

30.04.2020, czwartek , Św. Piusa V

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 6, 44-51

Jezus powiedział do ludu: »Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ja jestem chlebem życia. Nie bez powodu Jezus nazywa się akurat chlebem i akurat w takiej postaci chciał nam dawać swoje ciało. Mogłoby to być przecież dowolne inne pożywienie. Chleb ma wiele konotacji, był najprostszym pokarmem codziennym, ubogim, ale niezbędnym. Chleb nie jest luksusem, czymś odświętnym, ale codziennym źródłem sił i życia. Czym jest chleb dla podtrzymania życia fizjologicznego, tym Ciało Pańskie dla podtrzymania życia duchowego.
  • Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jak ważne jest dla ciebie przystępowania do stołu eucharystycznego, jak często przyjmujesz Jezusa w Najświętszym Sakramencie? Czy masz pragnienie jednoczenia się z Nim, może częściej niż dotychczas? Czy, w czasie epidemii i ograniczeń, korzystałeś z duchowej komunii, jeśli nie mogłeś przyjąć fizycznie Ciała Jezusa?
  • Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata. Czy czerpiesz z Eucharystii siłę życiową, czy może mógłbyś się bez kłopotu obejść bez Niej? We wszystkich cudach eucharystycznych na świecie (w Polsce w Sokółce i Legnicy) konsekrowana hostia zamieniała się w tkankę mięśnia sercowego. Jezus chce nam mocno przypomnieć, że w komunii św. daje nam swoje serce. Jego święte serce łączy się z naszymi sercami – duszami, ale też z naszymi sercami – mięśniami. Twoje ciało staje się prawdziwą świątynią Boga żywego. Czy świadomie przeżywasz moment przyjęcia świętego Ciała Jezusa do swojego ciała? Czy jesteś w tym uważny?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Dziękuję Ci Panie Jezu za Twoją bliskość w Eucharystii, za to, że mnie karmisz i podtrzymujesz życie mojej duszy. Proszę o łaskę jeszcze głębszego przeżywania tego zjednoczenia z Tobą!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »