Archiwum z dnia: 4 maja 2020

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO ODKRYĆ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BRAKÓW

04.05.2020, poniedziałek , Św. Floriana

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 42, 2-4

Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego,
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Ześlij światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą,
niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą i do Twoich przybytków. I przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który jest moim weselem i radością. I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, Boże, mój Boże!

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bóg żywy jest osobą, który pragnie być kochana, oczekiwana i zapraszana. Bóg żywy pragnie, aby za Nim tęsknić. Autor Psalmu pisze: Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Czym jest zatem tęsknota? Tęsknota to uczucie braku czegoś lub kogoś istotnego dla danej osoby. Często pojawia się odczuwanie niepokoju, smutku, zamyślenia. Im bardziej odczuwany jest brak kogoś/czegoś, tym bardziej wzmaga się cierpienie psychiczne. W jaki sposób rodzi się pragnienie i tęsknota za drugą osobą? Tęsknota rodzi się przez brak, jednakże aby odczuć brak konkretnej osoby potrzebujemy tę osobę poznać, doświadczyć jej obecności i wsparcia. Za kim tęskniłeś w swoim życiu? Dlaczego  tęskniłeś za tą osobą?
  • Papież Franciszek tak mówił o tęsknocie za Bogiem: Święta tęsknota za Bogiem pozwala nam mieć oczy otwarte na wszelkie próby ograniczania i zubożenia życia. Święta tęsknota za Bogiem jest wierzącą pamięcią, buntującą się w obliczu wielu proroków nieszczęść. Ta tęsknota podtrzymuje nadzieję wspólnoty wierzącej, która z tygodnia na tydzień błaga słowami: Przyjdź, Panie Jezu!”. (…)Tęsknota za Bogiem wyciąga nas z naszych deterministycznych ogrodzeń, które prowadzą nas do myślenia, że nic nie może się zmienić. Tęsknota za Bogiem jest postawą, która przełamuje nudny konformizm i popycha do zaangażowania się na rzecz tej zmiany, do której tęsknimy i której potrzebujemy”. Czy masz doświadczenie tęsknoty za Bogiem żywym? Co sprawia ową tęsknotę?

  • W tym duchu tęsknoty można zrozumieć doświadczenie ciemnej nocy u wielu świętych. Ciemna noc, czyli odczuwanie braku Boga żywego ma zrodzić tęsknotę za Nim. Braki w życiu człowieka są bardzo błogosławione. Osiem błogosławieństw Jezusa w dużej mierze oparte jest o braki: dostatku, smutku, bezpieczeństwa, łagodności. Braki rodzą nowe potrzeby, otwierają na nową rzeczywistość. Jak reagujesz na swoje braki? Czy potrafisz dziękować za swoje konkretne braki?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za doświadczenie tęsknoty w moim życiu. Dziękuję, że mogę tęsknić za Tobą – Bogiem żywym.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?