Archiwum z dnia: 5 maja 2020

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I ŚWIADCZYĆ O TYM WSZĘDZIE

05.05.2020, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 11, 19-26

Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i głosili Dobrą Nowinę o Panu Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jeruzalem. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji… Dramatyczna sytuacja, pierwszy męczennik, można było pomyśleć, że przegrana sprawa. Jeden z czołowych uczniów został ukamieniowany, życie reszty jest zagrożone. Nie wiemy, co wtedy myśleli i czuli pierwsi chrześcijanie. Część z nich uciekła. Czy ci bardziej strachliwi? Ci bardziej rozsądni? A może ci powołani przez Ducha Św., by właśnie to uczynić? Uciekli, ale pozostali w 100% wierni Jezusowi – głosili Dobrą Nowinę tam, gdzie dotarli, choć mogło to znowu sprowadzić na nich zagrożenie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana.
  • Ci którzy uciekli to nie byli sami apostołowie, elita. Pewnie w większości były to rodziny obawiające się o bezpieczeństwo dzieci. To byli ludzie zwykli, jak my, którzy uwierzyli słowu apostołów, jak my. Bycie chrześcijanami nie było “opłacalne”… jak i dla nas. Oni nie zaniedbując przykazania “Nie zabijaj” (dbali rozsądnie o swoje życie), byli posłuszni także całej ewangelii – włącznie z “Idźcie i głoście…”. Tam gdzie dotarli stali się światłością, swoją codziennością dawali świadectwo, które pociągało. Jak Tobie udaje się zachować ten balans? Czy pytasz Ducha Św. o prowadzenie – jak żyć pełnią ewangelii w aktualnych warunkach?
  • Nasza sytuacja jest teraz wyjątkowa, tak jak i była wtedy. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych (…) nauczając wielką rzeszę ludzi – wielkie były owoce tej sytuacji, która zaczęła się nieszczęściem. Wszystko dzięki działaniu Ducha Św. i posłuszeństwu chrześcijan. Wypływało ono z głębokiej wiary – czyli przekonania do szpiku kości, że ewangelia jest prawdą, że Jezus żyje i mogą Mu ufać. Na ile jest to dla Ciebie faktem, który determinuje Twoje decyzje, samopoczucie, plany? Jezus żyje, działa i w każdym czasie i warunkach chce rozlewać swoją miłość i zbawiać ludzi. Czy jesteś Jego świadkiem?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie pokaż mi, czy nie żyję w obłudzie, w złudzeniu, że wierzę? Jak wyglądałyby różne sytuacje, gdybym widział, że Ty fizycznie stoisz obok?

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?