Strona główna » slowo » SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO PROSIĆ O NOWĄ WRAŻLIWOŚĆ NA SŁOWO BOGA ŻYWEGO

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO PROSIĆ O NOWĄ WRAŻLIWOŚĆ NA SŁOWO BOGA ŻYWEGO

11.05.2020, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 14, 21-26

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».
Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?» W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Potrzebujemy nieustannie, w nowy sposób, odkrywać i doświadczać, że Jego słowo – słowo Boga żywego – jest kluczem do naszego szczęścia i Jego miłości. Czasami taką nowość może wnieść nieco inny przekład Pisma Świętego: A to, czy ktoś prawdziwie mnie miłuje, zostanie zweryfikowany według jednego tylko kryterium: czy zachowuje i stosuje moje Słowo. Kto tak czyni, ten mnie miłuje. (J 14, 21a, NPD) Potrzebujemy wzrastać we wrażliwości na Jego słowo. Potrzebujemy wołać o głód słowa Bożego w naszym codziennym życiu. Kto zaś nie trwa w moim Słowie, ten nie miłuje mnie prawdziwie. (J 14, 24a, NPD) Czy karmisz się słowem Bożym każdego dnia? Czy wzrasta twoja wrażliwość na słowo Boże? Czy twoja miłość do Boga oparta jest o Jego słowo i wierność temu słowu?
  • Miłość do Boga, poprzez posłuszeństwo Jego Słowu, prowadzi do czegoś tak naprawdę niewybrażalnego: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Stajemy się mieszkaniem Boga żywego – swoistą arką przymierza! Święty Paweł pisze o tym samym w inny nieco sposób – W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. (Ef 2, 22) Potrzebujemy Ducha Świętego, który uzdalnia nas do przyjmowania słowa, zachowywania Go, wzrastania w Nim i kierowanie się Nim w swoim życiu. Czy zapraszasz Ducha Świętego do swojej codzienności? W jaki sposób wzrastasz we wrażliwości na Ducha Świętego i Jego słowo?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za Twoje słowo, które wypowiadasz każdego dnia. Dziękuję, że mogę wzrastać we wrażliwości na Twoje słowo. Dziękuję za Ducha Świętego, który ożywia we mnie Twoje słowo.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Jeden komentarz do “SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO PROSIĆ O NOWĄ WRAŻLIWOŚĆ NA SŁOWO BOGA ŻYWEGO”

  1. Panie daj mi wrażliwość na Twoje Slowo i poślij Swojego Ducha by uzdalnial mnie do przyjmowania Twojego Słowa, zachowywania Go, wzrastania w Nim i kierowania się Nim w moim zyciu.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)