Archiwum z dnia: 12 maja 2020

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO TRWAĆ W JEGO POKOJU

12.05.2020, wtorek , Świętych męczenników Nereusza i Achillesa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 14, 27-31a

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  •  pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Na czym polega różnica między pokojem światowym, a Jezusowym? Co zrobić, by przyjąć od Jezusa dar pokoju – na ile Ci się to udaje?
  • niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał – nie pierwszy raz Jezus mówi, jak ważne jest wypełnianie woli Ojca. Syn posłusznie jest wierny swojemu powołaniu, choć przynosi ono cierpienie i ogromny trud. Jest posłuszny – słucha Ojca, nie porad uczniów, gróźb Żydów, troski przyjaciół, czy swoich uczuć, choćby w Ogrójcu. Słucha Ojca i świadomie przeżywa trud i ból. To znaczy nie buntując się, nie bluźniąc, nie rozpaczając, nie wątpiąc w dobroć Boga, nie szukając ucieczki. Pełna zgoda, zawierzenie Ojcu, pełna ufności miłość sprawia, że w tak otwarte serce może się wlewać boży pokój.
  • nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. To jest tajemnica wszystkich świętych, którzy nas zadziwiają swoim sposobem znoszenia najgorszych cierpień. Oni tak jak Jezus nie pozwolili, aby cierpienie podważyło ich wiarę w dobroć i miłość Boga. Nie zaczęli uważać Boga za okrutnika, nie przypisywali Mu złych intencji. Niestrudzenie chwalili Jego dobroć i nie dawali w sobie miejsca na diabelskie podszepty. Jak wygląda twoja walka o nie dawanie miejsca diabłu? Czy świadomie przeżywasz trudy, dbając aby nie niszczyły Twojej relacji z Ojcem? Wszyscy (łącznie z Jezusem) w naturalny sposób odczuwają ból czy strach, ale jest już decyzją woli, jak te uczucia wpłyną na Twoje myślenie i decyzje. Możesz decydować o czym myślisz! To miejsce na świadomą walkę o wiarę, zaufanie i relację z Jezusem.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. proszę Cię o czujność w moich myślach i słowach. Panie, chcę zawsze wierzyć w prawdę o Tobie, jaką pokazuje męka Jezusa. Nie pozwól mi nigdy zwątpić w Twoją miłość!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?