Archiwum z dnia: 14 maja 2020

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I CZUĆ SIĘ WYBRANYM

14.05.2020, czwartek , Święto św. Macieja, Apostoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 1,15-17.20-26

Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił: „Bracia, musiało się wypełnić słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu.
Napisano bowiem w Księdze Psalmów: «Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka. A urząd jego niech inny obejmie».
Trzeba więc, aby jeden z tych którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania”.
Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja.
I tak się pomodlili: „Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą”.
I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział… Piotr mocno wierzy w wypełnianie się Pisma (Słowa). Nawet postępowanie Judasza i jego zdradę oraz konieczność wyboru jego następcy na dwunastego apostoła widzi w tych kategoriach. A czy ja na własne doświadczenia dnia codziennego potrafię patrzeć w świetle Słowa Bożego? Czy zastanawiam się, co Pan ma mi do powiedzenia właśnie dzisiaj? Przecież wszystko jest przewidziane przez Niego. Nawet to, że Bóg mnie chciał, wybrał, ukochał i przewidział moje życie tu i teraz – w dobie koronawirusa. Gdy będę wierzyć Słowu Boga (Biblii), będę mieć poczucie spełniania się Bożego wybraństwa.
  • Maciej – patron dzisiejszego dnia – do grona apostołów został “wybrany” dzięki Bożemu powołaniu. Był “darem Boga” (tak brzmi dosłowne znaczenie Jego imienia w języku hebrajskim) dla tych, którzy pozostali, aby świadczyć o Jezusie i Jego zmartwychwstaniu. Jego wybraństwo miało przynosić owoce. Wiemy, że tak było. Jako wybrany i powołany głosił Dobrą Nowinę innym. Bóg chce się posłużyc również mną. Chce, abym stawała się takim “darem od Niego”, dla świata, w którym żyję. Dał mi życie i ofiarował mi ludzi, a zarazem darował mnie im wszystkim. Oni żyją dla mnie a ja dla nich. Czy pamiętam o tym w tym trudnym dla nas czasie? Czy staję się darem dla innych? Jak? Co robię, aby ich życie uczynić lepszym, radośniejszym, łatwiejszym?
  • Piotr – też “wybraniec” Boga – prosi Pana, aby w wyborze następcy Judasza pomógł i wskazał właściwą osobę. I los padł na Macieja. To nie przypadek ani zrządzenie losu. To Boży plan zbawienia, który się wypełnia. Piotr sięga po doskonałe narzędzie – modlitwę – bo wie, że Ojcu można powierzyć wszystko. To On – Pan życia i śmierci – wybiera, daje i rozdaje. Jak często ja sięgam po to narzędzie w swoim życiu? Czy wierzę w moc modlitwy? Czy w obecnym czasie pandemii powierzam Bogu siebie, swoich bliskich i tych wszystkich, którzy chorują, chorymi się opiekują i pomagają im w jakikolwiek inny sposób – fizyczny czy duchowy? Czy czuję sie wybrana i powołana?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Ucz mnie Panie wypełniania się Twojej woli, ucz bycia z Tobą i przy Tobie, a jednocześnie bycia dla innych. Ucz także bycia Twoim wybranym dzieckiem, proszę.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?