Archiwum z dnia: 15 maja 2020

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO WE WZAJEMNEJ MIŁOŚCI

15.05.2020, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 15,12-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • To jest moje przykazanie. W tym krótkim tekście to słowo pojawia się aż trzykrotnie, co znaczy, że jest ważne. Użyte tu greckie słowo “entole” możemy bardziej rozumieć jako zalecenie a nie prawo, którego nieprzestrzeganie skutkuje karą. Raczej wyobraźmy sobie lekarza, który daje zalecenie używania jakiegoś lekarstwa przepisując lek na recepcie. Lek, którego zadaniem jest doprowadzenie nas do pełnego zdrowia. Tym lekiem, który przepisuje nam tutaj Jezus jest wzajemna miłość.

  • Czym jest ta wzajemna miłość? Znów, greckie słowo “agapate” tu użyte oznacza taki rodzaj miłości, która jest wyborem, zgodą mojej woli, aby kochać drugiego. Inaczej mówiąc, to moja decyzja, że zalecenie – przykazanie wprowadzę w czyn. Taka miłość odróżnia się od miłości “fileo”, która opiera się tylko o uczucie, emocjonalność. Miłość “agapate” to mój wybór, moje “chcenie”. A często doświadczam, że mi się nie chce – posprzątać po sobie, wykorzystać czas, aby nauczyć się czegoś nowego i tym usłużyć, czy nawet zapytać domowników o to, co mogę dla nich zrobić. Czujesz, że brak ci takiej miłości? Proś Jezusa, bo Bóg sam, według swego upodobania sprawia w nas chcenie i działanie (Flp 2,13).

  • Ze wzajemną miłością mam pewien problem. Polega on na tym, że wydaje mi się często, że to ja coś daję, ja się poświęcam a z drugiej strony głucha cisza, żadnego gestu, konkretu. Czy to jest miłość wzajemna? Gdzie jest wzajemność? Ale z drugiej strony czy Jezus, który mnie umiłował do końca, to znaczy oddał swoje życie jako zapłatę za mój grzech, czekał na jakiś gest zanim poszedł na krzyż? Nie mam wpływu na to, czy druga osoba będzie mnie kochała z wzajemnością, ale mogę starać się, aby ta osoba poznała Jezusa i poszła za Nim. Wtedy może przeczyta dzisiejszy fragment o wzajemnej miłości…? Czyli – chcesz doświadczyć miłości wzajemnej? Mów więc innym o tym, kim jest dla Ciebie Jezus. Zapal ich dla Jezusa.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, daj mi chcenie do kochania tak, jak Ty kochałeś. Naucz mnie wykorzystywać okazje do tego, aby mówić kim jesteś dla mnie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?