Archiwum z dnia: 16 maja 2020

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO BUDOWAĆ JEDNOŚĆ I ZGODĘ

16.05.2020, sobota , św. Andrzeja Boboli, patrona Polski

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 17, 20-26

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
„Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ci, którzy chcą naśladować Jezusa, muszą się liczyć z prześladowaniami. Jego nauka jest wymagająca, więc budzi sprzeciw. Własną mocą, w obliczu trudności, prześladowań z Jego powodu, trudno jest być silnym.  Dlatego też On sam wstawia się u Ojca za każdym człowiekiem. Troszczy się nie tylko o uczniów, którzy z Nim byli podczas wieczerzy, ale także za wszystkich późniejszych wyznawców. Czy mam świadomość, że Jezus podczas ostatniej wieczerzy modlił się także za mnie? 
  • Jedność ma swoje źródło w Bogu. Jedność Kościoła opiera się więc na wzorze wspólnoty Osób Trójcy Świętej – Ojca, Syna i Ducha, które łączy wzajemna relacja miłości. Ludzka rzeczywistość Kościoła (tego domowego – rodziny, ale też hierarchicznego – biskupów, kapłanów, świeckich) jest podatna na zagrożenia i kryzysy, które doprowadzają do podziałów. Nasza różnorodność nie musi jednak dzielić, może być źródłem bogactwa. Każdy z nas wnosi ze sobą, do wspólnoty w której żyje, niepowtarzalną cząstkę siebie. Ta unikalność jest darem dla innych ludzi. Tylko czy potrafię ofiarować coś z siebie, dla świadomego zbudowania innych? Czy zapraszam Boga do relacji, które buduję z ludźmi? Czy moja postawa, czyny, nie stanowią źródła konfliktów? Z kim powinienem się pojednać? Co robię, aby wprowadzać pokój wśród ludzi, z którymi jestem na co dzień?
  • Jezus chce być z nami nieustannie: zarówno „tu i teraz”, ale także po śmierci. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele… A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J14,2a-3). Czy mam pragnienie bycia z Jezusem? Z kim chciałbym tam być? Co robię, abyśmy się tam znaleźli razem?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Boże, Ty Boże mój , Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało (Ps 63.2)

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?