Archiwum z dnia: 17 maja 2020

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, Z MIŁOŚCIĄ ODDAJĄC MU SWOJE ŻYCIE

17.05.2020, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 14, 15-21

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jako rodzicowi dzieci w wieku szkolnym, w tym trudnym okresie kwarantanny doszedł mi jeszcze jeden obowiązek – edukacja on-line moich dzieci. To duże wyzwanie, ponieważ muszę zapewnić dzieciom sprzęt, stabilne i wydajne łącze internetowe, szkolenie informatyczne w zakresie niektórych narzędzi czy sposobu pracy online oraz pomoc, gdy przestaje działać drukarka. Jest to wyzwanie dla mnie, ale również dla dzieci, które nie widzą nauczyciela i swoich kolegów a wykonywanie obowiązków w warunkach domowych, gdy wszystko dookoła ich rozprasza, jest szczególnie trudne. Moje krzyki, kary, permanentny nadzór oraz ograniczanie kolejnych przywilejów, doprowadziły jedynie do wielkiego buntu, płaczu i uporu w nieodrabianiu lekcji. Gdy jednak spróbowaliśmy oddać im większą swobodę, wolność w decydowaniu o trybie i kolejności działania, zaufaliśmy im jako wolnym osobom dając im nasze wsparcie, pomoc i miłość, sprawy zaczęły się poprawiać.
  • Dziś Pan Jezus przypomina mi, że podstawą jest wolność osoby ludzkiej oraz miłość. Każdy – bez względu na wiek, pochodzenie czy status społeczny – jest ukochanym dzieckiem Boga i jest stworzony do wolności, która wynika z Miłości Bożej i darów Ducha Świętego. Właśnie Miłość Boga uzdalnia do tego, że wypełnianie przykazań jest czymś naturalnym, radością, która nie ogranicza lecz pozwala rozkwitać mojej wolności.
  • Dlatego jeśli jesteś rodzicem, dziadkiem czy opiekunem, popatrz na dzieci – dar Boga – oczami miłującego Jezusa i znajdź w sobie te miejsca (zranienia, niewiarę, grzechy), które blokują ciebie w przekazywaniu im łaski i wychowywaniu w wolności Dziecka Bożego.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu proszę Cię pokazuj mi te miejsca, które muszę oddać Tobie byś je uleczył a stanowią one barierę dla łaski, którą pragniesz przeze mnie rozdawać innym. Jezu Ufam Tobie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?