Archiwum z dnia: 21 maja 2020

SPOTKAĆ ZMARTYWCHWSTAŁEGO, TO WIDZIEĆ TROSKĘ JEZUSA O NAS

21.05.2020, czwartek , Św. Jana Nepomucena

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 16,16-20

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie».
Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”?» Mówili więc: «Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada».
Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Z jakimś uporem ewangelista Jan powtarza zdanie Jezusa o chwili, po której nie będą Go widzieli uczniowie i o chwili, kiedy Go zobaczą. Zapewne w taki sposób chce coś istotnego powiedzieć o czasie, który ma nastapić. Chwila, czyli krótki okres czasu. Chwila !- wołamy, gdy ktoś arogancko domaga się czegoś od nas. Jeszcze chwila – mówimy do zniecierpliwionych dzieci. To tylko chwila – kiedy chcemy dodać otuchy. Co chciał powiedzieć Jezus w Wieczerniku uczniom, którzy zgromadzili się na uroczystym posiłku przed Świętem Paschy? Już im opowiedział o swoim odejściu, o obietnicy Pocieszyciela, który wszystkiego nauczy, o miłości wzajemnej, którą się mają kierować.
  • Jezus jakby chciał przygotować uczniów na to co ma się wydarzyć. Mówi o swojej śmierci i jednej z konsekwencji, jaką ona przynosi czyli Jego nieobecności. Ale tylko chwila. Czym mierzyć czas nieobecności ukochanego Przyjaciela, który zginął tak okrutną śmiercią? A oczekiwania wobec Niego były ogromne. Mistrz z troską przygotowuje ich na trudny i niezrozumiały dla nich okres. Widzi niezrozumienie na ich twarzach. Wie, że ból i smutek spowodowany rozłąką minie /po chwili/, a oni mają czekać na wypełnienie obietnicy. Chce, aby rozpacz nie zamknęła im oczu i serca, aby widzieli dalej. W następnych wersach ewangelii podaje przykład rodzącej kobiety, która znosi ból narodzin dziecka, ale radość z istnienia potomstwa jest większa.
  • Wrażliwy, delikatny, czuły, rozumiejący mój ból, kiedy nie widzę znaków Jego obecności. Przychodzi z pociechą i mówi: “Jeszcze chwila, wytrwaj, a zawsze będziesz ze Mną”. Taki jest Jezus.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, który znasz mnie najlepiej i troszczysz się o mnie, bądź uwielbiony.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?