Archiwum z dnia: 22 maja 2020

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TAK W SMUTKU JAK I W RADOŚCI

22.05.2020, piątek , Św. Rity z Cascia

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 16, 20-23a

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość.
Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowiek na świat narodził.
Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Płacz, smutek, strapienie z jednej strony a radość, zadowolenie, pociecha z drugiej, to takie stany ducha, które ciągle nam w życiu towarzyszą i przeplatają się wzajemnie. Jest czas smutku i czas śmiechu – mówi księga Koheleta. Dla mnie znaczy to tylko tyle, że, na ile umiem, na tyle akceptuję jedno i drugie, jak św. Paweł – Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,12-13). Klucz do zrozumienia tych różnych czasów naszego życia zapisany jest w ostatnim wersie cytowanego listu – wszystko mogę przyjąć z Jezusem i w Nim – tym, który mnie umacnia. Czy dajesz Mu się umacniać w czasie, gdy jest ci trudno i umacniasz Jego w sobie, gdy wszystko gładko się w życiu toczy? Czy w każdym czasie Jezus jest tym, który umacnia?
  • Jezus pokazuje mi tutaj wyraźnie, kiedy smutek przechodzi w radość: znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze. To dzieje się, gdy On mnie widzi, to znaczy, gdy nie ukrywam się przed Nim, nie odsuwam się od Niego przez grzech, tylko przybliżam się przez Sakrament Pojednania. Wprost namacalnie tego doświadczam, jak niepokój przemienia się w pokój, gdy moje grzechy są wyznane, przebaczone i otrzymuję rozgrzeszenie. Czy twoje niepokoje pobudzają cię do poszukiwania pokoju u Jezusa?
  • Jest takie wydarzenie w Biblii, które pięknie pokazuje, jak smutek zamienia się w radość. To zesłanie Ducha Świętego. Uczniowie, pełni smutku i strachu nagle, po zesłaniu Ducha Bożego, wychodzą pełni radości, jakby upili się młodym winem. Ten, którego nazwano Pocieszycielem, przyszedł do nich. Jest taka pieśń, może powtarzaj ją dziś, ona oddaje dokładnie sens tego, co Jezus chce dziś przekazać: przyjdę do was w moim Duchu i rozraduję wasze serca…

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Przyjdź Panie Jezu, niech moje serce rozraduje się Twoją obecnością, niech wielbi Ciebie we wszystkim – w tym co łatwe i trudne, radosne i bolesne.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?