Archiwum z dnia: 26 maja 2020

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I JAK ON ODDAWAĆ CHWAŁĘ OJCU

26.05.2020, wtorek , Św. Filipa Nereusza

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 17, 1-11a

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jaki jest sens i cel bycia chrześcijaninem? Św. Paweł tak pisał o naszym powołaniu: Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa (…) byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu (Ef 1, 5. 12.) Czy masz taką perspektywę, marzenie, pragnienie – istnieć ku chwale Boga? Tego pragnie serce Ojca, tego chce dla Ciebie – byś był Jego chwałą i dumą.
  • Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. Jezus pokazuje, na czym polega oddawanie chwały Ojcu. Wprost mówi, że to posłuszeństwo, wypełnianie Jego woli. Czy rozważasz, poszukujesz woli bożej dla siebie? Oddawanie Bogu czci nie może polegać tylko na odmawianiu modlitw i pilnowaniu się, by nie grzeszyć. To podejście starotestamentowe i bardzo minimalistyczne. Dziecko Ojca obdarzone przez chrzest Duchem Św. stać na wiele, wiele więcej – na wypełnienie dzieła, misji, powołania – i to będzie chwałą dla Boga. Bóg nie oczekuje, że będziesz bezgrzeszny. Oczekuje, że będziesz Go traktował, jak Osobę – która Cię bezgranicznie kocha i chce doświadczać Twojej miłości i przyjaźni. Czy tak Go traktujesz? Czy interesują Cię Jego pragnienia, uczucia, plany? Ojciec pragnie i oczekuje, że będziesz z Nim aktywnie współpracować w spełnianiu Jego marzeń i planów dla tego świata. Wchodzisz w to?

  • Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Jezus się za Ciebie modli – nie tylko, abyś przyjął zbawienie, ale byś miał życie w obfitości, aby On był w Tobie otoczony chwałą. Bogu zależy na tym, żebyś jak najwięcej korzystał z Jego hojności. On nie chce dla Ciebie przeciętnego życia, letniej wiary, bycia w porządku wobec przykazań. On chce Twojej świętości – swojej chwały w Tobie już teraz na tym świecie. 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, daj mi poznać Twoją wolę, Twoje pragnienia i zamiary, jakie masz względem mnie. Duchu Św. obudź moje serce! Rozpal we mnie miłość, zapał, pragnienie Ciebie samego!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?