Archiwum z dnia: 28 maja 2020

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO BYĆ CZŁOWIEKIEM POJEDNANIA

28.05.2020, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 22, 30; 23, 6-11

Następnego dnia, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co go Żydzi oskarżali, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła stawił go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem: «Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych». Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozdwojenia wśród zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania, ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Zrobiła się wielka wrzawa, zerwali się niektórzy z uczonych w Piśmie spośród faryzeuszów, wykrzykiwali wojowniczo: «Nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. A jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł?» Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy ukazał mu się Pan. «Odwagi! – powiedział – trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o Mnie tak, jak dawałeś o Mnie świadectwo w Jerozolimie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Przesłuchanie Pawła przypomina w jakimś stopniu mękę Chrystusa. Apostoł staje wobec rzymskiego urzędnika, licznych arcykapłanów i całego Sanhedrynu. Podobnie jak Jezus, Paweł jest oskarżany przez Żydów. Ktoś z obecnych, podobnie jak Piłat o Jezusie, mówi o Pawle: “Nie znajdujemy nic złego w tym człowieku!”. I to wielkie wzburzenie – reakcja na Ewangelię głoszoną przez Pawła, jako żywo przypomina wzburzenie faryzeuszy wobec osoby i działalności Jezusa…

  • A jednak, jest pewna istotna różnica. Jezus, przesłuchiwany i oskarżany, milczał. Paweł zaś podejmuje dynamiczną dyskusję, prowokując nawet rozłam wśród swych adwersarzy. Myślę o tym w kontekście składania świadectwa, przyznawania się do Jezusa. Czy w trudnych sytuacjach jest w moim wnętrzu mądrość, która podpowiada co będzie lepsze – pawłowa dyskusja czy jezusowe milczenie? Czy jestem nastawiona na ewangelizację, czy raczej na konfrontację za wszelką cenę? Czy pamiętam o tym, że czasem milczenie jest najmocniejszym świadectwem miłości Boga wobec wrzaskliwego świata?
  • W dyskusji z arcykapłanami i Sanhedrynem, Paweł odwołuje się do swojej tożsamości faryzeusza, i do swojej historii nawrócenia: “spodziewam się zmartwychwstania umarłych“. Jego tożsamość i historia stają się pomostem łączącym go z faryzeuszami: “Jestem faryzeuszem, bracia“. Pawłowi zależy na tym, by osiągnąć porozumienie, bo to pozwoli mu mocniej zaświadczyć o Jezusie, dotrzeć do słuchaczy. Jaka jest moja postawa wobec osób, z którymi relacje są dla mnie trudne? Czy pracuję nad sobą, badam swoje wnętrze, podejmuję odpowiedzialność – by było łatwiej obu stronom dojść do pojednania? Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, proszę daj mi mądrość w niesieniu Twojej Ewangelii do świata – szczególnie do tych, z którymi relacje są dla mnie trudne.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?