Archiwum z dnia: 1 listopada 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ CZŁOWIEKIEM SZCZĘŚLIWYM

01.11.2020, niedziela , uroczystość Wszystkich Świętych

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 5, 1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Słowo błogosławieni to w dosłownym znaczeniu “szczęśliwi”. Czym zatem jest szczęście w nauczaniu Jezusa? Spójrz dziś na słowa Jezusa i skonfrontuj je ze swoim życiem, ze swoim pojmowaniem tego, co znaczy być szczęśliwym. Szczęście objawia się w  wolności, ponieważ ubodzy w duchu to ludzie nieprzywiązani do żadnych dóbr, ani materialnych, ani duchowych. Potrafią z nich korzystać, ale równocześnie potrafią bez nich żyć. Ludzie szczęśliwi i wolni, to ludzie wiedzący, że ich największym skarbem jest  Ojciec niebieski. Człowiek  szczęśliwy to człowiek ufający  swojemu Ojcu niebieskiemu.
  • Ludzie szczęśliwi to ludzie wiedzący kiedy się smucić. To ludzie, którzy smucą się i płaczą nad swoimi grzechami. To taki błogosławiony smutek, który prowadzi do nawrócenia i radości. Ludzie szczęśliwi to ludzie wewnętrznie zintegrowanii, pełni wewnętrznej harmonii, która rodzi łagodność i  przychylność innych.
  • Ludzie szczęśliwi to ludzie, którzy całym sobą pragną i łakną sprawiedliwości, tzn. pragną realizować wolę Bożą w swoim życiu. To ludzie demaskujący  w swoim życiu fałszywe obrazy Boga, obrazy, które ich oddalają od Boga żywego i realizowania Jego woli.
  • Ludzie szczęśliwi to ludzie miłosierni. Ludzie znający swój grzech i swoją kruchość, dlatego obdarzający innych współczuciem i miłosierdziem. Ludzie, którzy doświadczają świadomie swojej niepełnosprawności fizycznej, psychicznej lub duchowej. Ludzie, którzy potrafią za tą niepełnosprawność dziękować, bo widzą, że otwiera im ona oczy na ważniejsze sprawy w życiu.
  • Ludzie szczęśliwi to ludzie czystego serca. To ludzie obdarzeni bojaźnią Bożą, tzn. bojący się obrazić Boga swoim grzechem. Ludzie, którzy wiedzą, że grzech rodzi grzech, a zapłatą za grzech jest śmierć. Ludzie szczęśliwi to ludzie, którzy poznali, że ich największym przeciwnikiem jest szatan a nie drugi człowiek.
  • Ludzie szczęśliwi, to ludzie wprowadzający pokój. Tylko ludzie szczęśliwi mają moc, aby wprowadzać pokój na ziemi. To ludzie, dla których Jezus jest pierwszym i najważniejszym źródłem pokoju. Ludzie szczęśliwi, to ludzie wiedzący co jest w życiu wartością i za co warto cierpieć i oddać życie. To ludzie odważni, ktorzy potrafią  zło nazwać złem, a dobro, dobrem.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, pragnę być szczęśliwy i wiem, że tylko Ty jesteś dawcą szczęścia. Dziękuję, że przyszedłeś do mojego życia i stale mnie prowadzisz do siebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?