Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DOTRZEĆ NA UCZTĘ WESELNĄ

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DOTRZEĆ NA UCZTĘ WESELNĄ

08.11.2020, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 25, 1-13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: “Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!» Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie». Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec: te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam, nie znam was».
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Wesele dla nowożeńców ma być najszczęśliwszym dniem ich życia, do którego będą wracać w chwilach trudności. Na początku drogi każdy otrzymuje “łaskę nieświadomości”.  Gdybyśmy wiedzieli co nas spotka na drodze, może nigdy byśmy się nie odważyli wyruszyć w drogę.
  • Nasze życie i powołanie ma być wyruszeniem na ucztę weselną z Jezusem Chrystusem. Okazuje się, że do drogi można być przygotowanym dobrze, albo źle. Panny mądre były przygotowane dobrze, a panny głupie niewłaściwie. Wszystkie dziesięć panien chcialo dotrzeć na ucztę weselną, ale dotarła tylko połowa tych panien. Czy wyruszyłeś w drogę na ucztę weselną pana młodego? Jesteśmy pielgrzymami, ludźmi w drodze. Czy nie za bardzo zadomowiłeś się na ziemi? Czy twój wzrok sięga wieczności? Czy potrafisz patrzeć na swoje życie z perspektywy wieczności?
  • Aby dotrzeć do celu potrzebujemy oliwy w naszej lampie. Oliwa w biblii jest symbolem Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie ma Kościoła, ale także i nie ma chrześcijaństwa. Kościół narodził się w dniu Pięćdziesiątnicy. Chrześcijanin ma stawać się drugim Chrystusem, czyli człowiekiem namaszczonym Duchem Świętym. Czy jesteś człowiekiem Ducha Świętego? Czy spoglądasz na swoje problemy życiowe z perspektywy Ducha Świętego?
  • Co jest papierkiem lakmusowym posiadania Ducha Świętego? Tym papierkiem jest wewnętrzna potrzeba nawracania się, czyli zmiany mojego myślenia w taki sposób, aby było myśleniem Jezusa Chrystusa. Nawrócenie jest darem Ducha Świętego i upodabnianie do Jezusa również dokonuje się mocą Ducha Świętego. Do celu naszej drogi – do uczty weselnej Pana młodego – dojdziemy tylko wtedy, gdy każdego dnia będziemy pozyskiwać Ducha Świętego przez modlitwę, Słowo Boże i sakramenty Kościoła.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, naucz mnie pozyskiwać Twojego Ducha każdego dnia. Daj mi głęboko zasmakować w Słowie Bożym. Daj mi głęboką potrzebę nawracania się.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DOTRZEĆ NA UCZTĘ WESELNĄ”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)