Archiwum z dnia: 9 listopada 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO UWIERZYĆ, ŻE DLA BOGA WSZYSTKO JEST MOŻLIWE

09.11.2020, poniedziałek , Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 46, 2-3; 5-6; 8-9

Bóg jest dla nas ucieczką i siłą: najpewniejszą pomocą w trudnościach. Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry spadły w otchłań morza. Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, najświętszy przybytek Najwyższego. Bóg jest w Jego wnętrzu, więc się nie zachwieje, Bóg je wspomoże o świcie. Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną.
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bóg jest w Jego wnętrzu, więc się nie zachwieje, Bóg je wspomoże o świcie. Przyglądając się współczesnemu Kościołowi, widząc zepsucie niektórych biskupów i niektórych kapłanów, aż trudno uwierzyć, że Bóg jest w Jego wnętrzu. Można byłoby powiedzieć, że tacy są zaprzeczeniem świętości Kościoła. Bóg jest jednak obecny w swoim Kościele choćby przez to, że zmusza Kościół do oczyszczenia przez zewnętrzne wydarzenia. Jest także obecny w swoim Kościele przez łaskę trwania Kościoła przez wieki, pomimo licznych grzechów ludzkich. Potrafi zaznaczyć swoją obecność w Kościele nawet przez niewierzących, jak np. zdemoralizowaną carycę Katarzynę, która uratowała zakon jezuitów, rozwiązany przez samego papieża. Czy dostrzegasz obecność Boga w Jego Kościele mimo trudów, upadków, zła? W jaki sposób?

  • Potrzebujemy wzrastać w wierze, aby uwierzyć, że Bóg żywy ma moc przeprowadzać swój Kościół przez historię świata. Psalm mówi: Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi. Taką postawę miał król Ezechiasz, który mocą Bożą uratował Jerozolimę przed oblężeniem asyryjskim. Autor Księgi Królewskiej tak o tym pisze: Tak powiecie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu: Niech twój Bóg, w którym położyłeś nadzieję, nie zwodzi cię zapewnieniem: Nie będzie wydana Jerozolima w ręce króla asyryjskiego! Oto ty słyszałeś, co zrobili królowie asyryjscy wszystkim krajom, przeznaczając je na zagładę, a ty miałbyś ocaleć? (2Krl 19, 10-11) W jaki sposób zachowujesz się przy własnych problemach życiowych?
  • Co zatem uczynił Ezechiasz? Król wziął list z rąk posłów i rozwinął go w świątyni przed obliczem Pana i powierzał mu swój problem. Jaki był efekt końcowy tej modlitwy? Tejże samej nocy wyszedł Anioł Pański i pobił w obozie Asyryjczyków sto osiemdziesiąt pięć tysięcy ludzi. Rano, kiedy wstali, oto ci wszyscy byli martwymi ciałami. Potrzebujemy uwierzyć, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych Wołaj zatem do Jezusa: Panie, zaradź memu niedowiarstwu!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, przymnóż mi wiary, aby moje problemy pozwalały mi wzrastać w wierze. Dziękuje, że jesteś Bogiem żywy, w którego wierzę.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?