Archiwum z dnia: 11 listopada 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM CIEMNĄ DOLINĄ

11.11.2020, środa , Św. Marcina z Tours, biskupa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 23, 1-2a. 2b-3-6

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie do wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska są tym,
co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem;
kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
po wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W kolejny wieczór, gdy na ulicach miast mój Kościół jest lżony, siadam z Jezusem do uczty ofiarnej. Ofiara biesiadna, spalana na ołtarzu ogniem Ducha Świętego, z której mogę spożyć. Uczta z Bogiem. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów – ołtarz, przed którym mogę prosić Cię o przebaczenie i miłosierdzie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twego. Tylko w ten sposób mogę przeciwstawiać się Złu. Nie toczymy wszak walki przeciw człowiekowi, ale przeciw Rządcom świata ciemności. A Ty, Chryste, jesteś Zmartwychwstałym Zwycięzcą.
  • W Ewangelii nieraz pada pytanie rodaków Jezusa: skąd On to ma? Takie pytanie powinno rodzić się też w sercach tych, którzy mnie otaczają. Aby tak było, muszę być świadkiem. W ciężkich czasach zachować uśmiech, radość, wewnętrzny pokój, zamilknąć wobec pyskujących… być i n n y m od wszystkich – na tym też polega świadectwo wiary. Wśród moich przyjaciół mam szczególnie jedną osobę, która wręcz jaśnieje radością i spokojem, jak gdyby nic się nie działo, jak gdyby… leżała na zielonych pastwiskach. Patrzę na Nią z podziwem. Wiem, skąd Ona to ma.
  • Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem; kielich mój pełny po brzegi. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich – tak brzmiała prośba Jezusa w Ogrójcu, ale kielich męki, goryczy i cierpień wychylił do dna. Obydwa te kielichy są nam potrzebne, zarówno kielich radości i błogosławieństw, jak i kielich strachu, bólu i śmierci. Wszystko jest darem. Wszystko jest błogosławieństwem. Wszystko może nam się przysłużyć na drodze ku Bogu – nawet ciemna dolina, którą nie tyle idziemy, co raczej właśnie przetacza się nad nami. Podziękuj dziś Bogu za to, że to, czego się boisz, może okazać się Jego narzędziem. Podziękuj za Covid. Podziękuj za każdy Twój kłopot. Wielkiego masz Boga! Większego od lęku, bólu, straty, chorób i śmierci.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?