Archiwum z dnia: 12 listopada 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ROZSZERZAĆ KRÓLESTWO BOŻE

12.11.2020, czwartek , Św. Jozafata

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 17, 20-25

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest». Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny – Jakże ważne słowa naszego Pana zwłaszcza w dzisiejszych czasach, czasach wielu proroków mówiących o zbliżaniu się końca świata. Niewątpliwie koniec nastąpi wtedy, gdy się wypełni czas, ale nawet Jezusowi nie była dana wiedza, kiedy to nastąpi. Co więcej  – On się tym wogóle nie interesował. Jego pokarmem było pełnić wolę Ojca, czynić dobro,by rozszerzało się Jego Królestwo tu na ziemi.  Filozofia Boga opiera się właśnie na tym co mogę zrobić teraz, przemianie serca w tym miejscu, w którym jestem, nie czekając na lepsze czasy. Jak często daje się porywać fatalistycznym prognozom, zaczynam się bać o jutro, pojutrze, o rzeczy, na które tak naprawdę nie mam wpływu a w efekcie zapominam o tym co mogę zrobić tu i teraz dla bliźniego, żony, męża, dzieci?
  • Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest – może Królestwo Boże jest na wyciągnięcie ręki. Jak napisał św. Paweł  Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym (Rz 14,17). A więc Królestwo Boże mogę zacząć budować już teraz i powinienem to zacząć od siebie, bo nie jestem w stanie przemienić cudzego serca. Jak sprawić, aby sprawiedliwość, pokój, radość zagościła w moim sercu? Ostatnie słowa jakie apostołowie usłyszeli od Jezusa brzmiały: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 13,34). Jezus pokazał nam jak kochać, bo chciał abyśmy siebie nawzajem kochali taką miłością jaką On nas ukochał – miłością ofiarną, wyrozumiałą, cierpliwą,wybaczającą, akceptującą, pozwalającą drugiej osobie dokonywać wolnych wyborów.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Moje serce przemień, aby było sercem kochającym.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?