Archiwum z dnia: 18 listopada 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM I PRACOWAĆ Z NIM

18.11.2020, środa , Bł. Karoliny Kózkówny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 19,11-28

Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: «Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: “Zarabiajcie nimi, aż wrócę”. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: “Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: “Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min”. Odpowiedział mu: “Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami!” Także drugi przyszedł i rzekł: “Panie, twoja mina przyniosła pięć min”. Temu też powiedział: “I ty miej władzę nad pięciu miastami!” . Następny przyszedł i rzekł: “Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał”. Odpowiedział mu: “Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał”. Do obecnych zaś rzekł: “Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min”. Odpowiedzieli mu: “Panie, ma już dziesięć min”. “Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach”». Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Często łączymy dzisiejszą przypowieść z tą, która mówi o talentach. Jest jednak kilka różnic. Talent to jednostka miary, a mina – jednostka wagi, około 500 g srebra. Można powiedzieć, że każdy ze sług dostał cenny ciężar. Zarabiajcie nimi, aż wrócę. Oczekiwanie na powrót Pana nie miało być pasywne, jak w przypadku dziesięciu panien podtrzymujących swe lampy, ale aktywne. Pan Bóg daje mi samodzielność. Mogę współpracować z łaską, ale… czy rzeczywiście chcę?
  • Stawił się pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina przyniosła dziesięć min. Zastanawia mnie pokora tego sługi. Nie mówi: “Panie, starałem się bardzo i wypracowałem 10 min”. Nie podkreśla swojego wysiłku i zaangażowania. Widać tu tylko moc miny. Gdyby założyć, że mina jest łaską – ten człowiek wszystko, co wypracował, sprowadza do działania łaski; nic nie przypisuje sobie. Stawił się drugi i rzekł: Panie, twoja mina przyniosła pięć min. Podobnie: to nie ja jestem w centrum uwagi, ale mina twoja – łaska twoja, Panie.  I wreszcie ten trzeci: minę trzymał zawiniętą w chustce. Ta chustka jest bardzo intrygująca. Pomyśl: gdyby założyć, że mina jest łaską – czym byłaby chustka?
  • W oczach Boga każdy, nawet najmniejszy drobiazg naszego życia, najdrobniejsza decyzja – ma znaczenie.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Dziękuję za łaskę, którą mi dajesz. Prowadź mnie według swych pouczeń. Niech łaska Twoja mnie wiedzie; niech umysł, ręce i serce będą gotowe do pracy.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?