Archiwum z dnia: 23 listopada 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO MOCĄ BOŻĄ PRZEKRACZAĆ CODZIENNY RUBIKON

23.11.2020, poniedziałek , Św. Klemensa I; Św. Kolumbana

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Apokalipsa św. Jana 14, 1-5

Ja, Jan, ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem głos z nieba, jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, brzmiał tak, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Istotami żyjącymi, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy – wykupionych z ziemi. Ci Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są bez zarzutu.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Żyjąc tu na ziemi interesuje nas bardziej to, co przyziemne. Dotyczy to problemów zdrowotnych, utrzymania domu, problemów z dziećmi lub z osobami najbliższymi, napięć lub konfliktów z sąsiadami lub współpracownikami. Rozdział 14 Apokalipsy świętego Jana ukazuje Boga działającego za kulisami historii, szykujacego nagrody dla swojego ludu i kary dla tych, którzy nie są Mu posłuszni. Bóg żywy zaprasza nas dzisiaj abyśmy przekroczyli nasz codzienny rubikon i otrzymali nowy oddech do naszego ziemskiego zmagania. Rubikon oznacza zrobić decydujący krok; przekroczyć granicę, za którą decyzja jest nieodwołalna. Czym się charakteryzuje twój codzienny rubikon? Jakie nadzieje wiązałbyś z przekroczeniem swojego rubikonu?
  • Inne tłumaczenie słowa Bożego tzw. Nowy Przekład Dynamiczny, charakteryzuje kim są owi wybrani 144 tys. Przy Nim zgromadził się tłum owych stu czterdziestu czterech tysięcy Żydów, którzy odwzorowali Jego myślenie i charakter, które są myśleniem i charakterem Ojca. Tylko oni mogli zaśpiewać ową zdumiewającą pieśń. A była to pieśń niesłychana – pieśń zupełnie nowego rodzaju. (tłum. NPD) To ci, którzy kłamstwem się nie splamili. Na ich językach nie ma żadnej skazy. Jest to śpiew dla samego Boga i możliwy tylko dla tych, którzy swoje życie przemienili mocą Bożą w myślenie i charakter Ojca. Proś zatem Jezusa, abyś należał do owych 144 tys., aby oddawać Bogu chwałę już tutaj na ziemi. Oddawanie Bogu chwały jest sensem ludzkiego życia.
  • Co ja mogę zrobić, aby śpiewać Bogu żywemu wyjątkową pieśń chwały? Opowiedź nie jest trudna. Potrzebujemy trwać na modlitwie ze słowem Bożym każdego dnia, aby nasiąkać Bożym myśleniem i to myślenie z całą odwagą wprowadzać we własne życie. Potrzebujemy wyznaczyć sobie czas. Czas jest darem Bożym i od nas zależy jak go zagospodarujemy. Potrzebny jest czas, aby przygotować się do egzaminów, umówić się na wizytę do lekarza, psychologa czy stomatologa. Tak potrzebujemy wyznaczyć sobie czas, aby modlić się i czytać słowo Boże. A to, czy ktoś prawdziwie mnie miłuje, zostanie zweryfikowane według jednego tylko kryterium: czy zachowuje i stosuje moje słowo. (J14, 21 NPD) Ile czasu poświęcasz na modlitwę ze słowem Bożym? Czy ten czas przemienia twoje życie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za dar wiary. Dziękuję Ci, że mogę przekraczać mój Rubikon.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?