Archiwum z dnia: 30 listopada 2020

OCZEKIWAĆ PANA, TO OCZEKIWAĆ SŁOWA RHEMA

30.11.2020, poniedziałek , Świętego Andrzeja Apostoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Rzymian 10, 9-18

Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami -do zbawienia. Wszak mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony”. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: „Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę”. Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: „Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?” Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Pytam więc: Czy może nie słyszeli? Ależ tak: „Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Kościół w piewszym tygodniu adwentu ukazuje nam tajemnicę wiary, która rodzi się przez słowo Boga żywego. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Nasza wiara wzrasta, gdy czytamy, reflektujemy, wsłuchujemy się, “przeżuwamy” słowo Boże. Święty Paweł kilka wersetów wcześniej pokazuje, że Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. (Rz 10, 8). Jednak nie każde słowo Boże rodzi wiarę. Wielu przecież czyta Biblię i wiele o niej wie, ale niekoniecznie ma wiarę w biblijnym rozumieniu, czyli zaufanie do Jezusa.

  • Jak zatem rodzi się wiara jako zaufanie i przylgnięcie do Jezusa? W języku greckim rzeczownik “słowo” występuje w dwóch różnych znaczeniach. Pierwsze to “logos” – ogólne słowo, słowo kierowane do wszystkich, a drugie to “rhema” – słowo skierowane do konkretnego człowieka, także do mnie osobiście. Logos jest jakby informacją, natomiast rhema słowem – obietnicą, wezwaniem, zaproszeniem Boga kierowanym osobiście do ciebie. W trakcie Lectio Divina staramy się odczytywać rhema poprzez zwracanie uwagi na poruszenia jakie pojawiają się, gdy napełniamy się codziennym logosem. Czy dajesz sobie czas, aby wsłuchiwać się w słowo Boże, pobyć z Nim, powtarzać je, aby usłyszeć je jako słowo Chrystusa kierowane do siebie?

  • W jaki sposób słowo Logos ma możliwość przekształcania się w słowo rhema? Bóg żywy zaprasza nas przez Kościół, abyśmy sami sobie głosili słowo Boże. Trwali w tym słowie, zapraszali Ducha Świętego do odczytywania tego słowa w naszym życiu, naszych problemach, naszych wyborach. Tylko Duch Święty ma moc przekształcić słowo logos w słowo rhema. To słowo obietnicy dla naszego życia, którą Bóg żywy spełni w swoim czasie. Potrzebujemy poświęcić swój czas, aby czytać, wsłuchiwać się, przeżuwać i reflektować Boże słowo. Jego słowo skierowane do nas. Ile czasu poświęcasz na różne zajęcia w swoim życiu? Nazwij je i wypisz czas temu poświęcany. Ile czasu pragniesz poświęcić czytaniu i słuchaniu słowa Bożego w tegorocznym adwencie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za dar wiary, który rodzi się przez czytanie i wsłuchiwanie się w Twoje słowo.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?