Archiwum miesięcy: maj 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ POTRZEBĘ BŁOGOSŁAWIENIA MARYI

31.05.2021, poniedziałek , Święto nawiedzenia NMP

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 1, 39-56

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Maryja z pełnym przekonaniem udaje się do ciężarnej Elżbiety, aby pomóc jej w pracach domowych. Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Maryja będąc napełniona Duchem Świętym jest wrażliwa na miłość i pozostaje u niej około trzech miesięcy, czyli do czasu rozwiązania Elżbiety. Miłość bowiem objawia się w konkretnym działaniu. Miłość objawia się w trosce o drugiego człowieka. Miłość domaga się wyobraźni. W jaki sposób objawiasz miłość drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza osobom najbliższym? W jaki sposób byłeś dla tych osób wsparciem?

  • Maryja chodząca w Duchu Świętym jest kobietą uwielbienia. Objawia w ten sposób źródło mocy sprawczej, czyli Boga żywego. Niczego nie zatrzymuje na sobie, ale oddaje chwałę Bogu żywemu. Jej zjednoczenie z Bogiem rodzi w Elżbiecie potrzebę błogosławienia Maryi. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.[…] Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.  Potrzebujemy i my także odkryć wewnętrzna potrzebę błogosławienia Maryi, tak jak to czyniła Elżbieta, matka nienarodzonego jeszcze małego Janka, później znanego jako Jan Chrzciciel. Potrzebujemy błogosławić Maryi w Jej wierze, która sprowadziła na ziemię Boga żywego. Potrzebujemy błogosławić Maryi w Jej wierności aż po krzyż. Czy odkryłeś potrzebę błogosławienia Maryi? Czy odkryłeś Jej nawiedzenie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za Twoją Matkę. Dziękuję za Jej wiarę i to wszystko, co się dzięki Niej mogło dokonać się na ziemi.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »