Archiwum z dnia: 1 maja 2021

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO W ZWYCZAJNOŚCI

01.05.2021, sobota , Św. Józefa, rzemieślnika

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 13, 54-58

Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: «Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego to wszystko?» I powątpiewali o Nim.
A Jezus rzekł do nich: «Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony». I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Nauczanie Jezusa wprawiło mieszkańców Nazaretu w zdumienie, a potem niedowierzanie. Ich obraz osoby z sąsiedztwa kłócił się z wiarą w Jego nadprzyrodzoną mądrość i moc. Zaszufladkowali Jezusa według własnych wyobrażeń. Prawdy, które głosił, zostały przesłonięte ludzkimi ograniczeniami. Postawa mieszkańców stała się dla nich przeszkodą w przyjęciu słowa Bożego. Z tego samego powodu nie doświadczyli też uzdrawiającej mocy Jezusa. Byli tak blisko Boga, a nie rozpoznali Go. Z jakich wyobrażeń o Panu Bogu muszę zrezygnować, aby mogły w moim życiu dziać się cuda? Z jakiego myślenia jest mi trudno zrezygnować?
  • Pytając się o źródło mądrości Jezusa, Nazaretańczycy deprecjonują Jego autorytet. Sami stawiają sobie pytania i sami sobie na nie odpowiadają. A ich odpowiedź wynika tylko z ludzkiego myślenia. Czy ja stawiam sobie w życiu pytania? Gdzie szukam odpowiedzi na nie? Kto jest dla mnie autorytetem?
  • Trudno nam odkrywać głębię rzeczywistości. Łatwiejsza jest szybka klasyfikacja niż długie i wytrwałe poznawanie prawdy. Tymczasem Bóg przychodzi do nas przede wszystkim w naszej codzienności, zwyczajności. Przychodzi przez nią, nawet jeśli wydaje się nam pozbawiona jakiejkolwiek atrakcyjności. Poprzez jakie wydarzenia/osoby Bóg przemawiał do mnie dzisiaj? Co mówił? Jaka była/jest moja odpowiedź na to?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, ześlij Mądrość od tronu swej chwały, by przy mnie będąc pracowała ze mną i żebym poznał, co jest Tobie miłe (por. Mdr 9,10).

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?