Archiwum z dnia: 3 maja 2021

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO SPOTKAĆ ZWYCIĘZCĘ

03.05.2021, poniedziałek , Uroczystość NMP Królowej Polski

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Apokalipsa św. Jana 11, 19a; 12,1. 3-6a. 10ab

Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty; ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus Zmartwychwstały, to JEZUS ZWYCIĘZCA. Bóg-Człowiek, który pokonał śmierć, każdą chorobę, nienawiść, głupotę i wszelkiego demona. Za zwycięstwo Jezus zapłacił także ogromną cenę. Człowiek za jakiekolwiek zwycięstwo musi zapłacić większą lub mniejszą cenę. Za zwycięstwa płaci się sobą, zerwanymi lub osłabionymi relacjami, utratą dóbr materialnych, samotnością. Można zadać sobie pytanie: Czy cena, którą płacę, jest tego warta? O co walczysz w swoim życiu? Jaką cenę musisz zapłacić za to, co jest w twoim życiu wartością?
  • Dzisiejsza Apokalipsa ukazuję Niewiastę, która jest w centrum walki duchowej, która rodzi Syna. Człowiek ma szansę na zwycięstwo, gdy zrozumie sens walki duchowej i zastosuje taktykę tej walki w swoim życiu. O tej walce pisze także św. Paweł. W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi.  Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.  Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich (Ef 6,10). Jest to walka ze złym duchem, a on boi się panicznie nie tylko samego Boga, ale także Matki Jego Syna. Potrzebujemy zapraszać Maryję do walki duchowej w naszym życiu o nasze dzieci, małżeństwo, wspólnoty, kapłanów i wszelkie inne dobra. Czy potrafisz walczyć duchowo? Czy zapraszasz do tej walki Matkę Jezusa?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za wszelkie zwycięstwa w moim zyciu. Dziękuję za akceptację ceny, którą muszę zapłacić za to zwycięstwo.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?