Archiwum z dnia: 5 maja 2021

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I ZACZERPNĄĆ ŻYCIA

05.05.2021, środa , Bł. Stanisława Kazimierczyka

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 15, 1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – o ile nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Te słowa wypisane były na obrazku – pamiątce mojego bierzmowania. Przez wiele lat nie wracałam pamięcią do tego wydarzenia, nie pamiętałam daty. Dopiero po długim czasie odkryłam, że chcę świętować rocznice – chrztu, I Komunii, bierzmowania. Nie znałam daty chrztu – trzeba było udać się do odpowiedniej parafii i uzyskać informacje. Te trzy daty przypadają w miesiącach maryjnych – październik, maj, październik – a ja mam na imię Maria. Chylę czoła przed Bożą mądrością. A Ty? Czy znasz daty sakramentów w Twoim życiu? Czy je świętujesz? Jeśli tak – dlaczego, jeśli nie – dlaczego?

  • Beze Mnie nic nie możecie uczynić. Odwrotność tego zdania brzmi: Ze Mną wszystko możecie uczynić. Kiedyś zdawało mi się, że to takie “zewnętrzne wszystko”: mogę skoczyć ze spadochronem, mogę mieć czas na modlitwę przy dwóch etatach, mogę nauczyć się jeszcze dwóch języków obcych, mogę to i tamto. Dziś skłaniam się bardziej ku wewnętrznym przejawom jezusowego “wszystkiego”. Mogę przebaczyć osobie, która bardzo głęboko zraniła moich rodziców, mogę nie trzymać w sobie tony złości. Mogę powiedzieć w pracy coś o Panu Bogu, korzystając z okazji, mogę nie obawiać się wyśmiania. Małe, wewnętrzne sprawy – ale o wielkim znaczeniu. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.   

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, z Tobą mogę przenosić góry, zwłaszcza jeśli to góry mojego egoizmu i pychy. Błogosławię Cię za to, że zawsze dajesz mi szansę i nigdy ze mnie nie rezygnujesz. Amen.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?