Archiwum z dnia: 7 maja 2021

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I UBRAĆ SIĘ W JEGO NATURĘ

07.05.2021, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według świętego Jana 15, 12-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Wszystkie użyte w tym fragmencie słowa o miłowaniu wywodzą się z greckiego “agapao”. W odróżnieniu od miłości określonej jako “fileo”, która oparta jest o uczucie i emocjonalność, miłość “agapao” oznacza taki rodzaj miłości, która jest wyborem, by kochać, zgodą wewnętrzną na kochanie drugiego człowieka albo zgodą woli, która opiera się na pewnym obowiązku. Nie oznacza to, że Jezus oczekuje od nas wyzbycia się uczuć, raczej postawienia na pierwszym miejscu decyzji mojej woli – chcę kochać ciebie.
  • Tak jak Ja was umiłowałem. Jezus dokonał wyboru, sam zadecydował, że da swoje życie, aby skreślić obciążający nas rachunek za grzech. Aby kochać “agapao” na wzór Jezusa trzeba mieć myśli Jezusa, spojrzenie Jezusa, postawę Jezusa. Św. Paweł wskazuje nam, jak do tego dojść – przyoblec się w Pana Jezusa Chrystusa. Przyoblec, czyli jakby “ubrać się” w Jezusa. Dzieje się to wtedy, gdy wyrażamy Mu nasze zaufanie, oddajemy naszego życie Jemu, aby On nim kierował. Co się wtedy dzieje? On posyła nam swojego Ducha, który daje nowe serce, nowe myślenie, nowe dążenia i nowe motywacje.
  • Jest takie mądre powiedzenie, że kto z kim przestaje to takim się staje. To znaczy, że jednorazowy akt oddania jest dobrym punktem wyjścia, ale by się do kogoś upodabniać, trzeba z nim “przestawać”, czyli przebywać. Dokładnie tak samo, jak dzieci przebywające z rodzicami nabywają ich sposobów wyrażania się, gestów, poglądów, postaw. Co znaczy dla mnie przebywać z Jezusem? Jak to się wyraża? W jaki sposób “ubieram” się w Chrystusa na co dzień, aby Jego miłość przelewała się we mnie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, na co dzień widzę, jak moja stara natura walczy we mnie z Twoją naturą. Dawaj mi proszę nieustannie Twojego Ducha, abym z tej potyczki wychodził zwycięsko.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?