Archiwum z dnia: 8 maja 2021

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I DAĆ SIĘ MU PROWADZIĆ

08.05.2021, sobota , Uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 10,1-16

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Pasterz to ten, który jest gotów oddać życie za swoje stado. On może zapewnić najlepszą obronę, bo owce są jego życiem. Gdyby utracił stado, jego życie straciłoby cel i sens. Jezusowi zależy na każdym człowieku, bez względu na to, w jakim położeniu ten się znajduje. Do tego stopnia Mu zależy, że poświęcił dla nas wszystko. Będąc Synem Bożym uniżył się i stał się jednym z nas. Poszedł za nas na krzyż i umarł za nasze grzechy byśmy byli wolni, byśmy nie musieli umierać. Nie ucieka, lecz podejmuje za nas walkę zawsze, gdy atakuje nas zły duch. Jeśli uznamy Go za swojego pasterza, nie ma zła, którego by nie pokonał w naszej obronie. Czy oddam się pod opiekę Pasterza, dam się Jemu prowadzić i chronić? Czy wolę sam realizować swoje pomysły na życie, chodzić własnymi drogami? 
  • Najemnicy, to pracownicy lepiej lub gorzej wykonujący swoje obowiązki, za które otrzymują zapłatę. Nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za powierzone dobra. Kim ja jestem jako chrześcijanin? Czy biorę odpowiedzialność za Kościół? Czy biorę odpowiedzialność za wspólnotę, do której należę? Nie muszę być liderem, kapłanem, ani w radzie parafialnej, by być odpowiedzialnym za Kościół (wspólnotę ludzi wierzących). Moje życie ma być świadectwem, obrazem Kościoła. Jaki Kościół widzą ludzie patrząc na mnie? Czy można zauważyć, że troszczę się o moją Wspólnotę? Czy może jestem w Kościele, bo taka jest tradycja?
  • Wilkami są wszystkie osoby wprowadzające swoim postępowaniem i słowami chaos, lęk, cierpienie. Chwile próby, ataku wilków, pokazują kim naprawdę jesteśmy. W nich okazuje się ile w nas jest pasterza, a ile najemnika. Łatwo jest deklarować przynależność do Jezusa w sytuacji pokoju, bezpieczeństwa. Ale czy to samo powtórzę z pistoletem przy skroni, podczas konfrontacji z rozkrzyczanym, wściekłym tłumem?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Pan jest moim Pasterzem, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, prowadzi mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na Swoje imię.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?