Archiwum z dnia: 13 maja 2021

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO ŻYĆ ZMARTWYCHWSTANIEM

13.05.2021, czwartek , Najśw. Maryi Panny Fatimskiej

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 16,16-20

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie. Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: Co to znaczy, co nam mówi: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie; oraz: Idę do Ojca? Powiedzieli więc: Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi. Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwracając się do apostołów zapowiada im swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie, mówi o tym, co wkrótce się wydarzy. Apostołowie wciąż żyją ludzką perspektywą – perspektywą, w której śmierć kończy nasz żywot i człowiek trafia do szeolu. Szeol – miejsce pobytu zmarłych, pozbawionych wszelkiej radości istnienia i życia, jest również miejscem oczekiwania na przyjście Mesjasza. Jezus wiele razy mówił im o swoim odejściu, o swojej śmierci. Jego śmierć zapowiadali również prorocy. Ale mimo to uczniowie nie byli w stanie tego pojąć. Jeśli On jest obiecanym Mesjaszem jak może umrzeć, trafić do szeolu. Dla nich słowa Jezusa są całkowicie tajemnicze i niezrozumiałe. Oni nie są w stanie wyobrazić sobie, że ktoś może powstać z martwych. Dzisiaj żyjemy już perspektywą zmartwychwstania. Dzisiaj prawdziwe są dla nas słowa św. Pawła a jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara (1 Kor,15,14). Czy naprawdę żyjesz perspektywą zmartwychwstania, faktem, że zmartwychwstaniesz tak jak i Jezus zmartwychwstał? Czy głosisz Chrystusa Zmartwychwstałego tam gdzie jesteś?
  • Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił –  jak często płakałeś a wokół Ciebie świat się weselił? Śmierć kogoś bliskiego, tragedia w rodzinie i w gruncie rzeczy olbrzymia samotność w przeżywaniu tej sytuacji. Życie wokół toczy się tak jak się toczyło. Pozornie moje cierpienie jest niezauważalne. Ale czy potrafię w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że mam Ojca w niebie. Czy potrafię w swoim utrapieniu dostrzec, że On jest przy mnie i przytulić się do Niego? Oddać Mu swój smutek, swoją złość, czy samotność i prosić Go o ukojenie serca? Jezus chce mówić do mnie, chce mnie przytulić, ale potrzebuje mojego kroku w wierze, mojego słowa Oddaję się Tobie, Ty masz słowa życia wiecznego.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, jeśli Ty zmartwychwstałeś, to i Ja zmartwychwstanę.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?