Archiwum z dnia: 15 maja 2021

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO WSTAWIAJĄC SIĘ ZA INNYMI

15.05.2021, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 16,23b-28

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Każda prośba uświadamia nam, że nie jesteśmy samowystarczalni, ze z wieloma rzeczami nie poradzimy sobie bez pomocy. Można prosić o pomoc drugiego człowieka (Pan Bóg stawia nam odpowiednie osoby na drodze, byśmy wzajemnie sobie służyli). Ale są sprawy, prośby, które możemy skierować tylko do Boga. On jest kochającym Ojcem, który chce spełniać prośby swoich dzieci. „Proście, a będzie wam dane” (Mt 7,7). Ale to wymaga zwrócenia się z ufnością do Niego. Czasami pewnej determinacji i wytrwałości, jaką  miała natrętna wdowa z przypowieści (por. Łk 18,1-8). Czy umiem prosić o pomoc? Czy zależność od innych osób i rzeczy ułatwia mi życie? Czy wiem, czego potrzebuję? Co jest moją aktualną potrzebą serca?
  • Prosić w imię Jezusa oznacza, że jesteśmy z Nim tak blisko, że nasza prośba kierowana do Ojca staje się prośbą samego Jezusa. Jeśli jesteśmy blisko Jezusa, to nasza prośba będzie zgodna z wolą Ojca, bo Jezus pełni wszystko zgodne z wolą Ojca. Wtedy możemy mieć pewność wysłuchania próśb.
  • O cokolwiek prosimy Ojca w imię Jezusa, to się stanie. Ale tę obietnicę zostawił nam Jezus nie tylko by egoistycznie prosić za swoimi sprawami. Czy modlę się za innych? O co proszę dla nich? Czy polecam Ojcu sprawy kraju, ludzi ubogich, chorych?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, pokazuj mi Ojca, pomagaj rozpoznawać Jego wolę.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?