Archiwum z dnia: 16 maja 2021

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO UWIERZYĆ I PRZYJĄĆ JEGO UZDRAWIAJĄCĄ MIŁOŚĆ

16.05.2021, niedziela , Wniebowstąpienie Pańskie. Św. Andrzeja Boboli

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 16, 15-20

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Zawsze zastanawiały mnie te słowa o cudach i znakach. Poznawałem historie świętych, którzy leczyli ludzi chorych na ciele i duszy, mieli dar bilokacji lub lewitowali. Poznałem osoby, które otrzymywały charyzmaty i dzięki ich wstawiennictwu Pan Bóg uzdrawiał i w rozmowie z nimi przemieniał serca ludzi ot tak, „na ulicy”. Gdy patrzyłem na te cuda, zastanawiałem się, czy ja naprawdę wierzę w Jezusa, czy głoszę Ewangelię i jestem Jego świadkiem?
  • Te myśli budziły we mnie frustrację, zdenerwowanie, ale też lęk, że nie wierzę i nie zostanę zbawiony. Dziś dzięki Jego Miłości rozumiem, że w tym fragmencie najważniejsze jest to, że jeśli uwierzę, będę zbawiony. To jest jedynie najważniejsze w moim i twoim życiu. Pan Jezus nie określa jakościowo i ilościowo mojej wiary, lecz przychodzi i mnie przemienia. Ja zrobiłem jeden mały krok – przyjąłem Go świadomie do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. On stawia pozostałe kroki prowadząc mnie za rękę. Robi to w taki sposób, bym był w stanie przyjąć Jego Miłość i wprowadzać przykazania w życie.
  • Dziś rozumiem, że charyzmaty i cuda to dary dla wybranych osób. Jednak ich wybranie to ciężar i odpowiedzialność. Gdy Pan Jezus czyni cuda w ich obecności stają na pierwszej linii walki ze złem. Ataki przychodzą z wewnątrz, gdy diabeł stara się wykorzystać ich słabości jak pycha, egoizm czy nawet pobożność (dewocja). Spotykają się też z atakami od ludzi w zawistnym spojrzeniu, złym słowie lub plotce, oczernianiu oraz obmowach. Ja nie potrafiłbym nieść takiego krzyża.
  • Dlatego czytając dzisiejszy fragment zastanów się, jaka jest twoja relacja z Jezusem? Czy pragniesz Go coraz lepiej poznawać i być z Nim w taki sposób, jaki On dla ciebie przygotował? Czy wyznajesz przed ludźmi Jego śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie? Czy przyjmujesz cuda jakie Jezus działa przemieniając twoje życie, lecząc nawet te najmniejsze zranienia? To jest najważniejsze, nie cuda i charyzmaty.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Naucz mnie Panie, jak być Twoim świadkiem w słowie i w życiu. Proszę chroń mnie przed wpatrywaniem się w niezwykłości, cuda i znaki, abym nie stracił Ciebie z moich oczu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?