Archiwum z dnia: 17 maja 2021

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO ZWYCIĘŻAĆ ŚWIAT W SOBIE

17.05.2021, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 16, 29-33

Uczniowie rzekli do Jezusa: «Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».
Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.
To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Zwycięstwo w Jezusie nie oznacza, że będzie przyjemnie, bezpiecznie i bezkolizyjnie. Jezus mówi o tym jednoznacznie: Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat». Jak bardzo musi wzrosnąć nasza wiara, aby iść pod prąd i wierzyć, że Jezus zwyciężył świat. Św. Jan Apostoł pisze przedziwne słowa: Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat: tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? (1J 5, 4-5) Proś zatem Jezusa dla siebie o wiarę, która zwycieżą świat najpierw w tobie – świat takiego myślenia i działania, które jest obcy Ewangelii, a później wszędzie tam, gdzie pracujesz i odpoczywasz.
  • Czym jest zatem wiara? Autor Listu do Hebrajczyków pisze o tym bardzo jasno: Wiara bowiem polega na ufnym oczekiwaniu spełnienia się tego, co zostało obiecane. Jest argumentem nadziei, że to, czego jeszcze nie widzimy, faktycznie nastąpi. (Hbr 11,1 NPD) Jest tu mowa o wierze biblijnej, opartej o Boże obietnice. Autor tego Listu pisze dalej: Ponieważ Abraham uznał za godnego zaufania Tego, który udzielił mu Obietnicy, także jego żona, Sara – choć całe życie niepłodna, a  dodatkowo będąca już w podeszłym wieku – otrzymała zdolność poczęcia. Dlatego z jednego człowieka, niezdolnego już do rodzicielstwa, zostało wywiedzione potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie i nieprzeliczalne jak piasek na brzegu morza. (Hbr 11, 11-12 NPD) Bóg żywy ma moc spełnić każdą złożoną obietnicę. Bóg żywy ma moc przemieniać nasze życie. Czy twoja wiara zmienia twoje życie? Czy odkryłeś wiarę biblijną? Jakie ostatnio otrzymałeś obietnice?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za odkrycie w moim życiu wiary biblijnej. Dziękuję Ci za przemianę mojego życia przez Twoje obietnice.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?