Archiwum z dnia: 20 maja 2021

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I PRZYJĄĆ JEGO MIŁOŚĆ

20.05.2021, czwartek , Św. Bernardyna ze Sieny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 17, 20-26

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie – Jezus modli się za nas, a Ojciec wysłuchuje wszystkich próśb Syna. Przeczytaj ten fragment jeszcze raz mocno sobie uświadamiając, że jest to modlitwa wstawiennicza Jezusa za Ciebie i Twoich bliskich, członków wspólnoty, parafii.
  • Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Taka jedność jest niemożliwa ludzkimi siłami, często jej nawet nie pragniemy, albo wręcz się jej obawiamy. Dlatego kluczem jest najpierw przyjęcie miłości od Boga. Tylko miłość Boga może nas tak nasycić i przemienić tak, że “świat pozna” różnicę, że “świat” się będzie dziwił i nie będzie rozumiał, dlaczego tak żyjemy. Bo zaczniemy żyć logiką miłości, nie logiką zysku, sukcesu, egoizmu. Na ile żyjesz bożą logiką miłości? Czy można poznać, że jesteś umiłowany przez Ojca tak jak Jezus? Czy odczuwasz, obserwujesz, że nie jesteś “ze świata” (J 17,14)?
  • Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. Piękna obietnica Jezusa, że będzie nam objawiał Boga. Bóg chce się nam objawiać w konkretach życia, w jego trudach i radościach, ale potrzeba zatrzymania się i zastanowienia nad tym, co przeżywasz, żeby można było tę Bożą Obecność dostrzec. Aby zobaczyć, że wszelkie dobro jest Jego darem, że cierpienie udało się przetrwać dzięki Jego wsparciu, że to Jego dobre prowadzenie pozwoliło uniknąć tragedii… Jeśli zawierzam Bogu swoje życie, to później patrząc na nie oczami wiary widzę stałą Bożą obecność i miłość.
  • Tego wszystkiego dokonuje w nas Duch Św. – rozpala miłość i pragnienie służenia braciom, czyli czynienia miłości. Jeśli czegoś w Twoim miłowaniu brakuje, tzn. że brakuje Ducha Świętego. Mamy pewność, że Duch Św. jest nam posłany, bo o to prosił Jezus. Teraz od nas zależy, czy i na ile Go przyjmiemy i będziemy Mu posłuszni.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. proszę przyjdź, uzdolnij mnie do miłości i działaj w moim życiu!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?