Archiwum z dnia: 21 maja 2021

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I POZWOLIĆ MU ZMIENIAĆ SWOJE POJMOWANIE MIŁOŚCI

21.05.2021, piątek , Świętych męczenników Krzysztofa Magallanes i Towarzyszy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 21, 15-19

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś baranki moje».
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś owce moje».
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz».
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dialog Jezusa z Piotrem jest fascynujący, ale można go głębiej zrozumieć dopiero wtedy, gdy zobaczymy jakie słowa greckie zostały użyte na określenie słów miłować i kochać. Za pierwszym i drugim razem Jezus używa słowa “agapao” – oznaczające miłość bezinteresowną, gotową do poświęcenia nawet swojego życia. Parafrazując, Jezus mówi do Piotra: Czy kochasz mnie do końca, do oddania swojego życia? Piotr za każdym razem odpowiada używając słowa “fileo”, które oznacza relację opartą na uczuciach, relację przyjaźni. Piotr jakby odpowiadał: Naprawdę cię lubię, jesteś moim przyjacielem. Za trzecim razem Jezus widzi, że Piotr nie dorasta jeszcze do bezinteresownej miłości, dlatego schodzi do jego poziomu, pytając – Piotrze, czy darzysz mnie przyjaźnią? A jaki byłby mój dialog z Jezusem?
  • Skoro Jezus pyta o miłość “agapao”, to znaczy, że chce Piotra (i nas) do niej poprowadzić. Piotr jednak był świadom swoich słabości, w końcu zaparł się Jezusa, wiedział, że nie jest zwyczajnie zdolny do takiej miłości. Ale wiemy także, że Piotr został ukrzyżowany w Rzymie za czasów Nerona. Oddał życie za Jezusa, czyli umiłował “do końca”. Kiedy postawa Piotra się zmienia, kiedy rodzi się w nim ta gotowość do miłowania przez poświęcenie swojego życia? Wydaje się, że kluczem było zesłanie Ducha Świętego. To tuż po nim Piotr daje już odważne świadectwo o Jezusie wobec Żydów ryzykując życie, ryzykując, że sam stanie się ofiarą. To Duch Święty zmienił w Piotrze to, czego on sam nie był w stanie zmienić, to moc świętego Bożego Ducha wdarła się w życie Piotra i zmieniła je całkowicie. Jakaż to dobra nowina dla nas! Tam, gdzie nie możemy nic, możemy zawsze wołać o Bożego Ducha, słuchać Go i oczekiwać zmiany!
  • Przykład Piotra pokazuje mi – jeśli chcesz więcej kochać – proś o Bożego Ducha, który uzdalnia do kochania miłością “agapao”. Proś o Ducha, który prowadzi do “całej Prawdy”, do Prawdy, która daje wolność, do Prawdy, która daje pokój.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Święty, bądź moim stałym gościem, nie opuszczaj mnie, prowadź mnie do całej Prawdy, wzmacniaj moją wiarę, nadzieję i miłość!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?