Archiwum z dnia: 24 maja 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO TRWAĆ W KOŚCIELE

24.05.2021, poniedziałek , Święto NMP, Matki Kościoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 1, 12-14

Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Od Wniebowstąpienia do Zesłania Ducha Świętego minęło 10 dni. Apostołowie (…) weszli do sali na górze i (…) trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi.
  • Możemy sobie wyobrazić czym był dla nich ten czas. Czas modlitwy, czas wspominania wszystkiego co przeżyli z Jezusem, czas uświadamiania sobie, do jakich zadań On ich powołał, czas budowania wspólnoty – już teraz samodzielnie, bez fizycznej obecności Mistrza. Można powiedzieć, że w ciągu tych 10 dni, uwieńczonych Zesłaniem Ducha Świętego powstał Kościół.
  • Jezus nie posłał każdego ze swoich uczniów samodzielnie, zlecając im indywidualne misje. On chciał, aby stanowili wspólnotę – razem z Jego Matką, niewiastami i braćmi. Aby trwali jednomyślnie. Aby byli otwarci na Ducha Świętego i pozwalali Mu się prowadzić.
  • Niezwykle ważna jest tam obecność Maryi, którą czcimy dzisiaj jako Matkę Kościoła. Jak każda matka Ona pragnie, aby jej rodzina trwała w jedności i miłości. A jednocześnie jako Matka Jezusa, Ona wciąż powtarza: Czyńcie wszystko cokolwiek wam powie.
  • A jaka jest twoja relacja do Kościoła? Czy możesz powiedzieć o sobie, że trwasz jednomyślnie ze swoimi braćmi i siostrami w wierze, napełniając się Duchem Świętym? Czy masz swoją małą grupę, z którą możesz się modlić, rozmawiać i wspierać? Jeśli nie to może warto pomyśleć o wejściu do którejś z grup, wspólnot czy ruchów, których wiele funkcjonuje w naszym Kościele?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za moich braci i siostry w wierze. Dziękuję ci za Matkę. Chcę zgodnie z Twoją wolą być bardziej zjednoczonym z Kościołem, czuć się i być faktycznie jego aktywnym członkiem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?