Archiwum z dnia: 28 maja 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DOŚWIADCZAĆ GWAŁTOWNOŚCI BOGA ŻYWEGO

28.05.2021, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 11, 11-25

Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii.
Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec, okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: «Niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu!» A słyszeli to Jego uczniowie.
I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi; nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: «Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców».
Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką.
Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: «Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł».
Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Obraz Jezusa w dzisiejszej Ewangelii to obraz Boga, który jest gwałtowny i wymagający. Mentalnie chodzimy z obrazem Jezusa jako miłego, łagodnego i sympatycznego faceta. Jezus jest łagodny i  miły, ale jeżeli potrzeba to jest twardy i wymagający. Potrafi do Żydów, swoich rodaków, powiedzieć: Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. (Mt 23, 27) W innym miejscu mówi: Żmije! Synowie żmij, jak wy możecie ujść potępienia w  piekle? (Mt 23,33) Mówi to ten sam miłosierny Jezus.
  • Jezus wychodząc z Betanii odczuł głód i widząc drzewo figowe, chciał zerwać owoc figi, ale żadnej nie było. Jezus reaguje gwałtownie i mówi: Niech już nikt nigdy nie je owocu z ciebie! Owoc przekleństwa był jednoznaczny: Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. Jezus oczekiwał owocu na drzewie figi, ponieważ zarówno drzewo jak i człowiek powinien przynosić owoc w swoim czasie. Jeżeli takiego owocu nie przynosi, staje się nieprzydatny. Jezus w Ewangelii świętego Jana mówi o tym jednoznacznie: Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każda, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. (J 15, 2)
  • Inną sytuacją gwałtowną jest wyrzucenie kupców ze świątyni w Jerozolimie. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie. Dlaczego Jezus zareagował tak gwałtownie? Ponieważ Żydzi zapomnieli, że Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Jezus zareagował gwałtownie, ponieważ człowiek reaguje gwałtownie na to co jest dla niego ważne.
  • Jakie jest twoje myślenie o Jezusie? Czy jest to także Bóg radykalny i gwałtowny?  Czy masz w swoim życiu sytuacje, w których Bóg żywy zareagowałby gwałtownie? Jakie? Jakie przynosisz owoce?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, proszę Cie o łaskę ujrzenia siebie w prawdzie. Ukaż mi sytuacje w moim życiu, które domagają się nawrócenia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?