Archiwum z dnia: 2 czerwca 2021

CHODZIĆ W DUCHU MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA

02.06.2021, środa , Świętych męczenników Marcelina i Piotra

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 25, 2-7bc.8-9

Tobie ufam, Boże, nie możesz mnie zawieść.
Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną,
nikt bowiem, kto Ci zawierzył, nie będzie zawstydzony.
Wstyd spotyka wszystkich, którzy łamią wiarę idąc za marnością.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Daj mi, naucz mnie, prowadź mnie, pamiętaj o mnie. Te słowa wyrażają postawę dziecięcej pokory, ufności, zależności, otwartości, więzi. Dziecko nie zastanawia się nad tym, czy dorosły je oszuka, czy nie. Jeśli czuje się kochane i bezpieczne, akceptowane – po prostu wyraża swoje potrzeby, a wraz z dojrzewaniem robi to coraz mądrzej. W jaki sposób ja wyrażam swoje potrzeby wobec Boga? Czy widzę w tym proces dojrzewania w miłości?
  • Ostatnia zwrotka to doświadczenie wysłuchanej modlitwy. Psalmista już nie wzywa dobroci Bożej. Raczej świadczy o tym, że Pan jest dobry. Była prośba, jest i dziękczynienie złączone ze świadectwem. Jak zachowuję się, gdy moja modlitwa zostaje wysłuchana? Dziękuję Panu, składam innym świadectwo – czy raczej przechodzę nad tym do porządku, traktując łaskę jak oczywistość, która mi się należy? Wszyscy żyjemy w kulturze “płacę i wymagam” – jest ryzyko, że takie podejście przeniesiemy też na Boga: skoro pomodliłem się, odprawiłem nowennę, zamówiłem Mszę itp. – to łaska należy mi się, jak przysłowiowa zupa psu…
  • Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy pokornych dróg swoich. Są osoby, które kładą nacisk na dobre uczynki i ich zbieranie. Ktoś kiedyś podwiózł mnie kawał drogi do domu i gdy dziękowałam, padła nieprzyjazna odpowiedź: “przynajmniej mam dobry uczynek”. Nie liczył się bliźni, liczył się licznik – ktoś zbierał dobre uczynki… Dziś Biblia nam przypomina, że bez łaski Bożej nie możemy zrobić NIC, a każdy dobry czyn, jaki czynimy – czynimy tylko dzięki Bożej pomocy. Spróbuj na modlitwie podziękować Bogu za każde dobro, do którego ON cię uzdolnił, i które uczyniłeś w życiu. Uświadom sobie mocno, że zawdzięczasz to tylko Jemu.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Naucz mnie Twoich ścieżek, Panie. Ufam Tobie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?